πάμε μπροστά

αλλάΖΟΥΜΕ τώρα

Η δημοτική παράταξη “αλλάΖΟΥΜΕ τώρα” συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές της 18/5/2014 στον Καλλικρατικό δήμο Αλεξανδρούπολης με υποψήφιο δήμαρχο τον Νικόλαο Τζανίδη του Θεμιστοκλή.

Επί συνόλου 36.862 εγκύρων ψηφοδελτίων ο συνδυασμός «αλλάΖΟΥΜΕ τώρα» έλαβε χίλιες τριακόσιες δέκα επτά (1.317ψήφους (ποσοστό 3,57 %).

Αναλυτικότερα, έλαβε 51 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τραϊανούπολης, 157 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φερών και 1.109 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης.

Εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης από έναν δημοτικό σύμβουλο, τον επικεφαλής της κ. Τζανίδη Νικόλαο του Θεμιστοκλή, ο οποίος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (στην Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης).

Στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης δεν εξέλεξε σύμβουλο ενώ στη Δημοτική Ενότητα Φερών δεν υπήρχε υποψήφιος της παράταξης.

Η παράταξη “αλλάΖΟΥΜΕ τώρα” έχει εκλέξει έναν σύμβουλο και στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, τον κ. Γκαϊταρτζάκη Γεώργιο του Ιωάννη, ο οποίος έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης.