πάμε μπροστά

Κοινότητες

Από εδώ θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις προσκλήσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Πέπλου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κοινότητες

Από εδώ θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις προσκλήσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Πέπλου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.