πάμε μπροστά

Παρατάξεις

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τους εκλεγμένους συμβούλους τους σε δημοτικό συμβούλιο και δημοτικές/τοπικές κοινότητες.