πάμε μπροστά

Κυριακή

2

Ιανουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

1o Πανηγυρικό Δημοτικό Συμβούλιο (02/01/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περιληπτικά τα τεκταινόμενα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης κατά την 1η πανηγυρική συνεδρίαση.Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Αγγλιάς Θεόδωρος. Έλαβε τις ψήφους των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων με εξαίρεση τις λευκές της Λαϊκής Συσπείρωσης που εκτιμά το πρόσωπο του υποψηφίου αλλά πιστεύει πως το προεδρείο είναι προσωποκεντρικό και ο ρόλος του αντιπρόεδρου και του γραμματέα είναι διακοσμητικός.

Ακολούθως, εξελέγησαν στη θέση του αντιπροέδρου ο  κ. Φουντουκίδης Λάζαρος και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Γαλάνης Νίκος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ψηφοφορία για τη στελέχωση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή θα είναι ένα όργανο ελέγχου των οικονομικών του δήμου, θα έχει την ευθύνη σύνταξης αλλά και τήρησης του προϋπολογισμού και κάθε τρίμηνο θα συντάσσει έκθεση με την οικονομική κατάσταση του δήμου που θα την παρουσιάζει στο δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα θα έχει την ευθύνη σύνταξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών των έργων.

Αποτελείται από 8 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά.

Αυτοί που εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη, 5 από την πλειοψηφία και 3 από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είναι:

Δουνάκης Κωνσταντίνος
Ζητάκης Παναγιώτης
Κατσαντούρας Χρήστος
Ξανθόπουλος Χρυσόστομος
Σεφεριάδης Σάββας
Σεραφειμίδης Σπύρος
Κογιομτζής Μιχάλης
Δευτεραίος Σάββας

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν, 3 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 3 από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και είναι οι:

Ζιώγας Χρήστος
Μυτιληνός Ευάγγελος
Ουζουνίδης Γεώργιος
Κιτσικίδης Λάζαρος
Τρελή Φανή

 

Ακολούθησε η εκλογή για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ουσιαστικά θα αντικαταστήσει την Δημαρχιακή Επιτροπή, είναι ένα νέο όργανο και θα έχει αρμοδιότητες ποιότητας ζωής πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και την ευθύνη της αδειοδότησης των καταστημάτων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται και αυτή από 8 τακτικά μέλη, 6 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 2 από την αντιπολίτευση.

Τα τακτικά μέλη είναι:

Αδαμάκη Φώτης
Μπίκος Χρήστος
Πεϊχαμπέρης Πασχάλης
Ρήγας Εμμανουήλ
Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος
Τσονιού Ελισάβετ
Δημητριάδης Ιωάννης
Λασκαράκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν 3 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 2 από την αντιπολίτευση και είναι οι:

Κεσεσίδου Μαρίνα
Κοζάρης Νικόλαος
Μαυρίδης Κωσταντίνος
Κόχλουρης Αθανάσιος
Καρυπίδης Νικόλαος

Πρόεδρος και στις δύο παραπάνω επιτροπές θα είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Ευάγγελος Λαμπάκης.

Κυριακή

2

Ιανουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

1o Πανηγυρικό Δημοτικό Συμβούλιο (02/01/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περιληπτικά τα τεκταινόμενα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης κατά την 1η πανηγυρική συνεδρίαση.Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Αγγλιάς Θεόδωρος. Έλαβε τις ψήφους των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων με εξαίρεση τις λευκές της Λαϊκής Συσπείρωσης που εκτιμά το πρόσωπο του υποψηφίου αλλά πιστεύει πως το προεδρείο είναι προσωποκεντρικό και ο ρόλος του αντιπρόεδρου και του γραμματέα είναι διακοσμητικός.

Ακολούθως, εξελέγησαν στη θέση του αντιπροέδρου ο  κ. Φουντουκίδης Λάζαρος και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Γαλάνης Νίκος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ψηφοφορία για τη στελέχωση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή θα είναι ένα όργανο ελέγχου των οικονομικών του δήμου, θα έχει την ευθύνη σύνταξης αλλά και τήρησης του προϋπολογισμού και κάθε τρίμηνο θα συντάσσει έκθεση με την οικονομική κατάσταση του δήμου που θα την παρουσιάζει στο δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα θα έχει την ευθύνη σύνταξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών των έργων.

Αποτελείται από 8 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά.

Αυτοί που εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη, 5 από την πλειοψηφία και 3 από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είναι:

Δουνάκης Κωνσταντίνος
Ζητάκης Παναγιώτης
Κατσαντούρας Χρήστος
Ξανθόπουλος Χρυσόστομος
Σεφεριάδης Σάββας
Σεραφειμίδης Σπύρος
Κογιομτζής Μιχάλης
Δευτεραίος Σάββας

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν, 3 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 3 από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και είναι οι:

Ζιώγας Χρήστος
Μυτιληνός Ευάγγελος
Ουζουνίδης Γεώργιος
Κιτσικίδης Λάζαρος
Τρελή Φανή

 

Ακολούθησε η εκλογή για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ουσιαστικά θα αντικαταστήσει την Δημαρχιακή Επιτροπή, είναι ένα νέο όργανο και θα έχει αρμοδιότητες ποιότητας ζωής πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και την ευθύνη της αδειοδότησης των καταστημάτων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται και αυτή από 8 τακτικά μέλη, 6 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 2 από την αντιπολίτευση.

Τα τακτικά μέλη είναι:

Αδαμάκη Φώτης
Μπίκος Χρήστος
Πεϊχαμπέρης Πασχάλης
Ρήγας Εμμανουήλ
Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος
Τσονιού Ελισάβετ
Δημητριάδης Ιωάννης
Λασκαράκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν 3 από την πλειοψηφούσα παράταξη και 2 από την αντιπολίτευση και είναι οι:

Κεσεσίδου Μαρίνα
Κοζάρης Νικόλαος
Μαυρίδης Κωσταντίνος
Κόχλουρης Αθανάσιος
Καρυπίδης Νικόλαος

Πρόεδρος και στις δύο παραπάνω επιτροπές θα είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Ευάγγελος Λαμπάκης.