πάμε μπροστά

Πέμπτη

10

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

3ο Δημοτικό Συμβούλιο (10/02/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 10/2/2011 και ώρα 18:00.Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/2/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄ να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

2.Συμπλήρωση της 740/2010 Α.Δ.Σ. «Φιλοξενία παιδιών από τη Σερβία για τις διακοπές των Χριστουγέννων». (Εισηγ. κ. Γονίδου Άρτεμις).

3.Ορισμός των δώδεκα (12) Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγ. κ. Θεόδωρος Αγγλιάς, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).

4.Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2010. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

5.Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Ν. Φωτίου. (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

6.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ. ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

7.Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠ-ΟΤΑ» (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

8.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Κατασχεθέντων Προϊόντων, Υπαίθριου Εμπορίου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

9.Καθορισμός θέσεων της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας έτους 2011, σύμφωνα με το άρθ. 6 ν. 1080/80. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

10.Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (άρθρου 32 του Ν. 1080/80). (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

11.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

12.Ορισμός νέου εκπροσώπου στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ.κών).

13.Έγκριση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ), στην κ. Αναστασίδου Όλγα . (Εισηγ. κ. Στέφανος Γρηγοριάδης).

14.Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

15.Συναίνεση περί απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων στο ΤΕΘΑ για τη δημιουργία πεδίου ασκήσεων – βολής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

16.Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

17.Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων & σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με τίτλο «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

18.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της νέας υπό συγχώνευσης Κοινωφελούς Επιχείρησης. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

19. Ορισμός θέσεων λήψης αδρανών υλικών. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

20. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή της πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

21.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

22.Αναγνώριση αγροτικής οδού ως κύριας δημοτικής οδού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

23.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φερών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

24.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου» μέχρι 31/5/2011. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

25.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας» μέχρι 21/5/2011. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

26.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

27. Μετατόπιση περιπτέρου. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επικάλυψη ρέματος Βανικιώτη». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεδαφίσεις ετοιμορρόπων Δ.Δ. Δήμου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

30.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας Μαΐστρου – Απαλού – Αγνάντιας-Αμφιτρίτης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιΐα Μαΐστρου – Αμφιτρίτης-Αγνάντιας».(Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

32.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δ.». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

33.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου Μέστης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

34.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδών συνοικισμών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας Ν. Χηλής». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

36.Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3861/2010). (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

37.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESU-DC&D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη). (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

38.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και την δικτύωσης» στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IV A/ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

39.Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακαλούθησης της προσυμβατικής διαδικασίας του έργου: «Δημιουργία Διεθνούς Τριπολικού Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη». (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

40.Ακύρωση υλοποίησης της Β΄ Φάσης του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΔΙΤ για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

41.Άρση παραχώρησης δημοτικών ακινήτων (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

42.Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην υπό συγχώνευση νέα ανώνυμη εταιρεία. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

43.Ορθή επανάληψη εισήγησης για συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

44.Εκλογή αντιπροσώπων στο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

45.Κανονισμός πληροφόρησης πολιτών (άρθρο 63 ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

46.Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών & συγχώνευσή τους σε δύο νομικά πρόσωπα (Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

47.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

Πέμπτη

10

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

3ο Δημοτικό Συμβούλιο (10/02/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 10/2/2011 και ώρα 18:00.Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/2/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄ να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

2.Συμπλήρωση της 740/2010 Α.Δ.Σ. «Φιλοξενία παιδιών από τη Σερβία για τις διακοπές των Χριστουγέννων». (Εισηγ. κ. Γονίδου Άρτεμις).

3.Ορισμός των δώδεκα (12) Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγ. κ. Θεόδωρος Αγγλιάς, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).

4.Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2010. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

5.Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Β. Ν. Φωτίου. (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

6.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ. ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

7.Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠ-ΟΤΑ» (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

8.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Κατασχεθέντων Προϊόντων, Υπαίθριου Εμπορίου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

9.Καθορισμός θέσεων της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας έτους 2011, σύμφωνα με το άρθ. 6 ν. 1080/80. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

10.Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (άρθρου 32 του Ν. 1080/80). (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

11.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ/κών).

12.Ορισμός νέου εκπροσώπου στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών – Οικ.κών).

13.Έγκριση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ), στην κ. Αναστασίδου Όλγα . (Εισηγ. κ. Στέφανος Γρηγοριάδης).

14.Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

15.Συναίνεση περί απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων στο ΤΕΘΑ για τη δημιουργία πεδίου ασκήσεων – βολής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

16.Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

17.Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων & σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με τίτλο «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

18.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της νέας υπό συγχώνευσης Κοινωφελούς Επιχείρησης. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

19. Ορισμός θέσεων λήψης αδρανών υλικών. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

20. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή της πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

21.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

22.Αναγνώριση αγροτικής οδού ως κύριας δημοτικής οδού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

23.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φερών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

24.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου» μέχρι 31/5/2011. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

25.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας» μέχρι 21/5/2011. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

26.Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

27. Μετατόπιση περιπτέρου. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επικάλυψη ρέματος Βανικιώτη». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεδαφίσεις ετοιμορρόπων Δ.Δ. Δήμου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

30.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας Μαΐστρου – Απαλού – Αγνάντιας-Αμφιτρίτης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιΐα Μαΐστρου – Αμφιτρίτης-Αγνάντιας».(Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

32.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δ.». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

33.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου Μέστης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

34.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδών συνοικισμών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας Ν. Χηλής». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

36.Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3861/2010). (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

37.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESU-DC&D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη). (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

38.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και την δικτύωσης» στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IV A/ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

39.Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακαλούθησης της προσυμβατικής διαδικασίας του έργου: «Δημιουργία Διεθνούς Τριπολικού Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη». (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

40.Ακύρωση υλοποίησης της Β΄ Φάσης του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΔΙΤ για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας).

41.Άρση παραχώρησης δημοτικών ακινήτων (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

42.Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην υπό συγχώνευση νέα ανώνυμη εταιρεία. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

43.Ορθή επανάληψη εισήγησης για συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης, Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

44.Εκλογή αντιπροσώπων στο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

45.Κανονισμός πληροφόρησης πολιτών (άρθρο 63 ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

46.Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών & συγχώνευσή τους σε δύο νομικά πρόσωπα (Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

47.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).