πάμε μπροστά

Τετάρτη

16

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Στελέχωση Δημοτικών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Η παράταξη “μαζί Πάμε Μπροστά” ανακοινώνει τη στελέχωση των νέων δημοτικών επιχειρήσεων από τους δημοτικούς της συμβούλους:

1) Κοινωφελής Επιχείρηση (Κ.Ε.Π.Α.ΚΑ.Δ.Α. ή Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης)
Γαλάνης Νίκος – τακτικός
Λασκαράκης Γιάννης – αναπληρωματικός
(προκύπτει από συγχώνευση των Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α, ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ., Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ., Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. σκέλος “Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας” και της Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.)

2) Ανώνυμη Εταιρεία:
Καρυπίδης Νίκος – τακτικός
Γαλάνης Νίκος – αναπληρωματικός

3) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:
Ραπτόπουλος Γεώργιος – τακτικός
Κογιομτζής Μιχάλης – αναπληρωματικός

Τετάρτη

16

Φεβρουάριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Στελέχωση Δημοτικών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Η παράταξη “μαζί Πάμε Μπροστά” ανακοινώνει τη στελέχωση των νέων δημοτικών επιχειρήσεων από τους δημοτικούς της συμβούλους:

1) Κοινωφελής Επιχείρηση (Κ.Ε.Π.Α.ΚΑ.Δ.Α. ή Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης)
Γαλάνης Νίκος – τακτικός
Λασκαράκης Γιάννης – αναπληρωματικός
(προκύπτει από συγχώνευση των Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α, ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ., Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ., Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. σκέλος “Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας” και της Κ.Δ.Ε.Δ.Τ.)

2) Ανώνυμη Εταιρεία:
Καρυπίδης Νίκος – τακτικός
Γαλάνης Νίκος – αναπληρωματικός

3) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:
Ραπτόπουλος Γεώργιος – τακτικός
Κογιομτζής Μιχάλης – αναπληρωματικός