πάμε μπροστά

Παρασκευή

18

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

5o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 23/3/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 23/3/2011 και ώρα 18:30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη    18/3/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ. 12.636

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 23/3/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.  Διάφορες Ενημερώσεις –  Αιτήσεις

2.  Έγκριση προγραμματισμού κοινής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου των δήμων Αλεξανδρούπολης & Σαμοθράκης για συζήτηση θεμάτων διαδημοτικής συνεργασίας. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).

3.  Έγκριση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

4.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ» (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

5.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

6.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

7.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

8.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΑΚΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ», (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

9.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΑΚΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

10. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΟΔΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

11. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΔΟΝΑ) ΦΕΡΩΝ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

13. Ανανέωση Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον ΟΑΕΔ για  τη Δημοτική Ενότητα Φερών έτους 2011. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

14. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τ.μ. με αριθ. τεμαχίου 17453 του Αγροκτήματος Φερών στο δημότη και κάτοικο Φερών, κ. Ρόϊδο Γεώργιο του Δημητρίου, για ανέγερση μόνιμων σταυλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

15. Παραχώρηση της χρήσης χώρου του Δασονομείου Φερών στη μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ» για τη στέγαση των γραφείων της. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

16. Έγκριση μετακινήσεων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων – φορέων της Δημοτικής Ενότητας Φερών, με τα λεωφορεία του Δήμου. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

17. Συναίνεση του Δήμου για έγκριση εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασικού χαρακτήρα έκταση στον Γιουνούζ Σιαμπάν του Γιουνούζ. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

18. Συναίνεση του Δήμου για έγκριση εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασικού χαρακτήρα έκταση στον Μαμούτογλου Ισλάμ (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

19. Ορισμός εκπροσώπου & του αναπληρωτή του, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (Περιοχής ευθύνης Αλεξανδρούπολης & Φερών), για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2011. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

21. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου  καταστροφής  ή διάθεσης κατασχεθέντων προϊόντων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

22. Έγκριση χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας), στον κ. Τσορμπατζίδη Δημήτριο του Ιορδάνη. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

23. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

24. Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξανδρούπολης (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010). (εισηγ. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

25. Ανάκληση των αριθ. 102/2011, 103/2011, 104/2011, 105/2011, 106/2011, 107/2011 & 108/2011 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).

26. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2011, (στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2014). (εισηγ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ___ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

 

Παρασκευή

18

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

5o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 23/3/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 23/3/2011 και ώρα 18:30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη    18/3/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ. 12.636

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 23/3/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.  Διάφορες Ενημερώσεις –  Αιτήσεις

2.  Έγκριση προγραμματισμού κοινής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου των δήμων Αλεξανδρούπολης & Σαμοθράκης για συζήτηση θεμάτων διαδημοτικής συνεργασίας. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).

3.  Έγκριση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

4.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ» (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

5.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

6.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

7.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

8.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΑΚΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ», (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

9.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΑΚΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

10. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΟΔΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

11. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΔΟΝΑ) ΦΕΡΩΝ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

13. Ανανέωση Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον ΟΑΕΔ για  τη Δημοτική Ενότητα Φερών έτους 2011. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

14. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τ.μ. με αριθ. τεμαχίου 17453 του Αγροκτήματος Φερών στο δημότη και κάτοικο Φερών, κ. Ρόϊδο Γεώργιο του Δημητρίου, για ανέγερση μόνιμων σταυλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

15. Παραχώρηση της χρήσης χώρου του Δασονομείου Φερών στη μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ» για τη στέγαση των γραφείων της. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

16. Έγκριση μετακινήσεων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων – φορέων της Δημοτικής Ενότητας Φερών, με τα λεωφορεία του Δήμου. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Φερών κ. Γκότσης Νικόλαος).

17. Συναίνεση του Δήμου για έγκριση εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασικού χαρακτήρα έκταση στον Γιουνούζ Σιαμπάν του Γιουνούζ. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

18. Συναίνεση του Δήμου για έγκριση εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασικού χαρακτήρα έκταση στον Μαμούτογλου Ισλάμ (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

19. Ορισμός εκπροσώπου & του αναπληρωτή του, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (Περιοχής ευθύνης Αλεξανδρούπολης & Φερών), για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2011. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

21. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου  καταστροφής  ή διάθεσης κατασχεθέντων προϊόντων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

22. Έγκριση χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας), στον κ. Τσορμπατζίδη Δημήτριο του Ιορδάνη. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

23. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Ξανθόπουλος).

24. Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξανδρούπολης (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010). (εισηγ. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

25. Ανάκληση των αριθ. 102/2011, 103/2011, 104/2011, 105/2011, 106/2011, 107/2011 & 108/2011 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγ. Δήμαρχος, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης).

26. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2011, (στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2014). (εισηγ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ___ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς