πάμε μπροστά

Σάββατο

19

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 5ου ΔΣ (23/03/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Τεχνικό Πρόγραμμα

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο των εγγράφων όλων μαζί (πλην των εκτός Ημερησίας Διάταξης που θα μοιρασθούν, πιθανά, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 23/3/2011 και θα αναρτηθούν εδώ λίγες μέρες αργότερα).

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, κάνοντας κλικ εδώ (Αρχείο 1, Αρχείο 2).

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί απλά δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους. Ειδικά για τα θέματα 3-12, εισηγητής στα οποία είναι ο κος Κατσαντούρας και αφορούν σε εγκρίσεις προϋπολογισμών ΝΠΔΔ και Οργανισμών του δήμου, δεν υπάρχει ακόμα εισήγηση ούτε προϋπολογισμός προς μελέτη!

Συμπληρωματικά, μπορείτε να κατεβάσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2011 κάνοντας κλικ εδώ.

Θα γίνουν αναλυτικότερες αναρτήσεις για όλα τα θέματα ξεχωριστά, όπου θα αναφέρεται και η στάση της παράταξής μας και θα επισυνάπτονται και όλα τα εν λόγω έγγραφα.

Την ημερήσια διάταξη του 5ου ΔΣ, μπορείτε να τη διαβάσετε στο παραπάνω έγγραφο των εισηγήσεων ή κάνοντας κλικ εδώ.

Σάββατο

19

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 5ου ΔΣ (23/03/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Τεχνικό Πρόγραμμα

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο των εγγράφων όλων μαζί (πλην των εκτός Ημερησίας Διάταξης που θα μοιρασθούν, πιθανά, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 23/3/2011 και θα αναρτηθούν εδώ λίγες μέρες αργότερα).

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, κάνοντας κλικ εδώ (Αρχείο 1, Αρχείο 2).

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί απλά δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους. Ειδικά για τα θέματα 3-12, εισηγητής στα οποία είναι ο κος Κατσαντούρας και αφορούν σε εγκρίσεις προϋπολογισμών ΝΠΔΔ και Οργανισμών του δήμου, δεν υπάρχει ακόμα εισήγηση ούτε προϋπολογισμός προς μελέτη!

Συμπληρωματικά, μπορείτε να κατεβάσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2011 κάνοντας κλικ εδώ.

Θα γίνουν αναλυτικότερες αναρτήσεις για όλα τα θέματα ξεχωριστά, όπου θα αναφέρεται και η στάση της παράταξής μας και θα επισυνάπτονται και όλα τα εν λόγω έγγραφα.

Την ημερήσια διάταξη του 5ου ΔΣ, μπορείτε να τη διαβάσετε στο παραπάνω έγγραφο των εισηγήσεων ή κάνοντας κλικ εδώ.