πάμε μπροστά

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Νο1

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Νο1 του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 19:30 με θέμα την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

(εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.  Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Νο1

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Νο1 του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 19:30 με θέμα την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

(εισηγ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.  Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς