πάμε μπροστά

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Νο2

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Νο2 του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 21:30 με θέμα την έγκριση ισολογισμού έναρξης Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 74445,27/12/2010.Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  21.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση ισολογισμού έναρξης Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 74445,27/12/2010. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση ΔΣ Ειδική Νο2

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Νο2 του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 21:30 με θέμα την έγκριση ισολογισμού έναρξης Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 74445,27/12/2010.Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  21.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση ισολογισμού έναρξης Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 74445,27/12/2010. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς