πάμε μπροστά

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

6o Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 28/3/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 18:00.

Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.      Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις

2.      Έγκριση σύναψης  δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή από Τράπεζα για την αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

3.      Ανάκληση της αριθ. 91/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ & ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4.      Τροποποίηση της αριθ. 74/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ..(εισηγ. κ. Δήμαρχος).

5.      ΣΥΣΤΑΣΗ β΄ Ν.Π.Δ.Δ. με τομείς αρμοδιότητων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» & μεταφορά προσωπικού Κοινωφελών Επιχειρήσεων στο άνω β΄ Ν.Π.Δ.Δ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

6.       Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

7.      Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

8.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

9.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

10.  Ανανέωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του πρώην Σχολικού Κτηρίου Αρδανίου στις Φέρες στο Κ.Ε.Κ. ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).

11.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή (Τ.Ο.Ε.) «Πόλις-Αμφιτρύων». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

12.  Ανανέωση Συνδρομών του Δήμου, σε εφημερίδες-περιοδικά & ηλεκτρονικών βάσεων ενημέρωσης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

13.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας ίδρυσης «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στην Αλεξανδρούπολη στη θέση «ΜΑΪΣΤΡΟΣ» στο ανατολικό τμήμα της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. (εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Κων/νος).

14.  Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

15.  Συμμετοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 20η πανελλήνια εμπορική έκθεση «ΘΡΑΚΗ Thrace 2011». (εισηγ. κ. Τερζής Επαμεινώνδας).

16.  Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»:  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα  Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία –  Θράκη»   –  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΡΑΙΟΤΗΤΑ 77: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ     ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ». (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

17.  Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

18.  Συνδιοργάνωση του 2ου Χρηματοοικονομικού Συνεδρίου Θράκης, σε συνεργασία με την εταιρία «ECONOMIC FORUM OF THRACE». (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

19.  Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)

20.  Έγκριση παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι. ).

21.  Ένταξη έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

22.  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση και Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

23.  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

24.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

25.  Έγκριση μερικής διόρθωσης της 99/2011 ΑΔΣ για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

26.  Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

27.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 171/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών Παλαγίας Ν. Έβρου». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)

28.  Πολεοδομική μελέτη τμήματος στρατοπέδου «ΠΑΤΣΟΥΚΑ». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)

29.  Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Αγ. Νικολάου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

6o Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 28/3/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 18:00.

Αλεξανδρούπολη   22/3/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   28.3.2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.      Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις

2.      Έγκριση σύναψης  δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή από Τράπεζα για την αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

3.      Ανάκληση της αριθ. 91/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ & ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4.      Τροποποίηση της αριθ. 74/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ..(εισηγ. κ. Δήμαρχος).

5.      ΣΥΣΤΑΣΗ β΄ Ν.Π.Δ.Δ. με τομείς αρμοδιότητων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» & μεταφορά προσωπικού Κοινωφελών Επιχειρήσεων στο άνω β΄ Ν.Π.Δ.Δ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

6.       Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

7.      Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

8.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

9.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).

10.  Ανανέωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του πρώην Σχολικού Κτηρίου Αρδανίου στις Φέρες στο Κ.Ε.Κ. ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).

11.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή (Τ.Ο.Ε.) «Πόλις-Αμφιτρύων». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

12.  Ανανέωση Συνδρομών του Δήμου, σε εφημερίδες-περιοδικά & ηλεκτρονικών βάσεων ενημέρωσης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

13.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας ίδρυσης «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στην Αλεξανδρούπολη στη θέση «ΜΑΪΣΤΡΟΣ» στο ανατολικό τμήμα της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. (εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Κων/νος).

14.  Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010). (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

15.  Συμμετοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 20η πανελλήνια εμπορική έκθεση «ΘΡΑΚΗ Thrace 2011». (εισηγ. κ. Τερζής Επαμεινώνδας).

16.  Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»:  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα  Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία –  Θράκη»   –  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΡΑΙΟΤΗΤΑ 77: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ     ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ». (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

17.  Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

18.  Συνδιοργάνωση του 2ου Χρηματοοικονομικού Συνεδρίου Θράκης, σε συνεργασία με την εταιρία «ECONOMIC FORUM OF THRACE». (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντώνιος).

19.  Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)

20.  Έγκριση παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι. ).

21.  Ένταξη έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

22.  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση και Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

23.  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

24.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

25.  Έγκριση μερικής διόρθωσης της 99/2011 ΑΔΣ για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

26.  Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

27.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 171/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών Παλαγίας Ν. Έβρου». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)

28.  Πολεοδομική μελέτη τμήματος στρατοπέδου «ΠΑΤΣΟΥΚΑ». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)

29.  Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Αγ. Νικολάου Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς