πάμε μπροστά

Σάββατο

26

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόγραμμα “Διαύγεια” δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολυκοινωνικό, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Τις αναρτήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα “Διαύγεια” του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να τις βρείτε στο ακόλουθο link:

[Ενημερώθηκε 4/10/2014]

Δήμος Αλεξανδρούπολης:

https://diavgeia.gov.gr/f/Alexandroupolis

Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.)

https://diavgeia.gov.gr/f/apokda

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν.Π.Δ.Δ. (Πολυκοινωνικό)

https://diavgeia.gov.gr/f/polykoinoniko

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)

https://diavgeia.gov.gr/f/tieda

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αλεξανδρούπολης

https://diavgeia.gov.gr/f/sxolikepitropes_dimoualexandroupolis

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης)

https://diavgeia.gov.gr/f/deyaalex

===============

Ανά Μονάδα:

Αρχείο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & Επιτροπών που έχουν καταργηθεί:

Σάββατο

26

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόγραμμα “Διαύγεια” δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολυκοινωνικό, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Τις αναρτήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα “Διαύγεια” του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να τις βρείτε στο ακόλουθο link:

[Ενημερώθηκε 4/10/2014]

Δήμος Αλεξανδρούπολης:

https://diavgeia.gov.gr/f/Alexandroupolis

Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.)

https://diavgeia.gov.gr/f/apokda

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν.Π.Δ.Δ. (Πολυκοινωνικό)

https://diavgeia.gov.gr/f/polykoinoniko

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)

https://diavgeia.gov.gr/f/tieda

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αλεξανδρούπολης

https://diavgeia.gov.gr/f/sxolikepitropes_dimoualexandroupolis

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης)

https://diavgeia.gov.gr/f/deyaalex

===============

Ανά Μονάδα:

Αρχείο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & Επιτροπών που έχουν καταργηθεί: