πάμε μπροστά

Δευτέρα

28

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 6ου ΔΣ (28/03/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο των εισηγήσεων που μοιράστηκαν στους δημοτικούς συμβούλους για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 28/3/2011.

Στην έκδοση 1.1 υπάρχουν όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, κάνοντας κλικ εδώ.

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί δεν έχουν μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους.

Η ημερήσια διάταξη του 6ου ΔΣ συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω αρχείο.

Δευτέρα

28

Μάρτιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 6ου ΔΣ (28/03/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο των εισηγήσεων που μοιράστηκαν στους δημοτικούς συμβούλους για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 28/3/2011.

Στην έκδοση 1.1 υπάρχουν όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, κάνοντας κλικ εδώ.

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί δεν έχουν μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους.

Η ημερήσια διάταξη του 6ου ΔΣ συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω αρχείο.