πάμε μπροστά

Δευτέρα

11

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

7o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13/4/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Τετάρτη 13/04/2011 και ώρα 18:00.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   8/4/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   13.4.2011 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις

2. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του «7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση έκδοσης βιβλίου «Η ΒΙΟΘΡΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» του Βασιλείου Ζολώτα. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Κέντρου Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

5. Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου 1.400 κβ. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος).

6. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Ποτάμου στον κ. Χρήστο Ζούπη του Αθανασίου για σταυλικές εγκαταστάσεις. (εσηγ. κ. Ξανθόπουλος).

7. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου & Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

8. Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρησης Leader – Άξονας 4. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

9. Έγκριση μετακινήσεων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων – φορέων της Δημοτικής Ενότητας Φερών με τα λεωφορεία του Δήμου. (εισηγ. κ. Γκότσης)

10. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. (εισηγ. κ. Γκότσης).

11  α)Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γ.Σ. ΔΕΤΑ Α.Ε.
β) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γ.Σ. ΔΗΤΕΑ Α.Ε. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

12. Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Ανατολικής Θράκης». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

13. Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδοτόπων». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

14. Συμπλήρωση της αριθ. 19/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Προσωρινή διακοπή εκτέλεσης του έργου: ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δευτέρα

11

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

7o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13/4/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Τετάρτη 13/04/2011 και ώρα 18:00.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   8/4/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   13.4.2011 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις

2. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του «7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση έκδοσης βιβλίου «Η ΒΙΟΘΡΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» του Βασιλείου Ζολώτα. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Κέντρου Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

5. Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου 1.400 κβ. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος).

6. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Ποτάμου στον κ. Χρήστο Ζούπη του Αθανασίου για σταυλικές εγκαταστάσεις. (εσηγ. κ. Ξανθόπουλος).

7. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου & Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

8. Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρησης Leader – Άξονας 4. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

9. Έγκριση μετακινήσεων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων – φορέων της Δημοτικής Ενότητας Φερών με τα λεωφορεία του Δήμου. (εισηγ. κ. Γκότσης)

10. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. (εισηγ. κ. Γκότσης).

11  α)Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γ.Σ. ΔΕΤΑ Α.Ε.
β) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γ.Σ. ΔΗΤΕΑ Α.Ε. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

12. Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Ανατολικής Θράκης». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

13. Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδοτόπων». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

14. Συμπλήρωση της αριθ. 19/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Προσωρινή διακοπή εκτέλεσης του έργου: ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς