πάμε μπροστά

Κυριακή

17

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 18/4/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 18/4/2011.

https://rapidshare.com/files/457843803/20110418.Oikon.Epitropi.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αλεξ/πολη 12-4-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ. 17099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: <<Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 18η Απριλίου έτους 2011 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Αξενόπουλου Ιορδάνη, (εισ. κ. Μαυρομάτη Αναστασία)
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημαρχείου, (εισ. κ. Μόκαλη)
 3. Παροχή πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 4. Καταβολή ειδικής πρόσθετης αμοιβής από 25-5-2010 έως και 30-4-2011 στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Παπατζελίδη,  (εισ. κ. Παπατζελίδης)
 5. Καταβολή ειδικής πρόσθετης αμοιβής από 1-1-2010 έως και σήμερα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μπίκο, (εισ. κ. Μπίκος)
 6. Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης πρ/σμου, (εισ. κ. Πεντίδης)
 7. Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης – βενζίνη με τρίμηνη διάρκεια, (εισ. κ. Σούλτας)

Η παρούσα να επιδοθεί στον —— και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του δημαρχείου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης

Ευάγγελος Λαμπάκης

Κυριακή

17

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 18/4/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 18/4/2011.

https://rapidshare.com/files/457843803/20110418.Oikon.Epitropi.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αλεξ/πολη 12-4-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ. 17099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: <<Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 18η Απριλίου έτους 2011 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Αξενόπουλου Ιορδάνη, (εισ. κ. Μαυρομάτη Αναστασία)
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημαρχείου, (εισ. κ. Μόκαλη)
 3. Παροχή πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 4. Καταβολή ειδικής πρόσθετης αμοιβής από 25-5-2010 έως και 30-4-2011 στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Παπατζελίδη,  (εισ. κ. Παπατζελίδης)
 5. Καταβολή ειδικής πρόσθετης αμοιβής από 1-1-2010 έως και σήμερα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μπίκο, (εισ. κ. Μπίκος)
 6. Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης πρ/σμου, (εισ. κ. Πεντίδης)
 7. Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης – βενζίνη με τρίμηνη διάρκεια, (εισ. κ. Σούλτας)

Η παρούσα να επιδοθεί στον —— και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του δημαρχείου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης

Ευάγγελος Λαμπάκης