πάμε μπροστά

Δευτέρα

18

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά και νέες εισηγήσεις για την Οικονομική Επιτροπή της 18/04/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε το ενημερωμένο αρχείο με την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 18/4/2011.

https://rapidshare.com/files/458064047/20110418.Oikon.Epitropi.v1.10.pdf

Για τα πλήρη και επίσημα πρακτικά παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Προεδρείου του ΔΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτησή σας.

Ακολουθεί, εν συντομία, το τι ψηφίστηκε και τι συζητήθηκε για κάθε θέμα.

Θέμα 1
Χαρακτηρίζεται τυπικό, τρίμηνες αποδοχές του υπαλλήλου κ. Αξενόπουλου Ιορδάνη, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 2
Στον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δήμο συμμετείχαν 4 ενδιαφερόμενοι. Το μίσθωμα έφτασε στο ποσό των 1.200 ευρώ το μήνα από 650 ευρώ το μήνα που ήταν μέχρι σήμερα. Η διάρκεια της νέας μίσθωσης θα είναι 3 χρόνια.
Ο νέος μισθωτής είναι ο κύριος Βούλκος Άγγελος, ο οποίος είχε τη διαχείριση μέχρι σήμερα.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3
Βάσει νόμου εγκρίθηκαν οι πάγιες προκαταβολές για τα τοπικά συμβούλια προς 1.000 ευρώ για έκαστο, για 2.000 ευρώ για τις Δημοτικές Κοινότητες Φερών και Πέπλου και για 3.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 4 και 5
Κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.
Ψηφίζονται ομόφωνα

Θέμα 6
Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού. Λόγω μη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, 2 λευκά Κογιομτζής και Τρέλλη

Θέμα 7
Λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων υπάρχει ανάγκη άμεσα για κάλυψη καυσίμων. Ζητήθηκαν τρεις προσφορές από Αλεξανδρούπολη και τρεις από Φέρες.
Στην Αλεξανδρούπολη ο Ντουμανίδης Νίκος και ο Σταφυλάς Βασίλειος έδωσαν έκπτωση 1% ενώ η Aegean δεν έδωσε καμία προσφορά. Η εισήγηση και η απόφαση είναι για τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να προμηθεύουν οι μειοδότες Ντουμανίδης Νίκος και Σταφυλάς Βασίλειος.
Στις Φέρες συζητήθηκαν οι προσφορές από Καλέτσιου Ευανθία, Κατσαούνης Παναγιώτης και Μπανίδου Αριστέα.
Προσφορά έδωσε μόνο η Μπανίδου Αριστέα με την τρέχουσα τιμή. Για 3 μήνες θα καλύπτει τις ανάγκες.

 

 

Δευτέρα

18

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά και νέες εισηγήσεις για την Οικονομική Επιτροπή της 18/04/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε το ενημερωμένο αρχείο με την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 18/4/2011.

https://rapidshare.com/files/458064047/20110418.Oikon.Epitropi.v1.10.pdf

Για τα πλήρη και επίσημα πρακτικά παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Προεδρείου του ΔΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτησή σας.

Ακολουθεί, εν συντομία, το τι ψηφίστηκε και τι συζητήθηκε για κάθε θέμα.

Θέμα 1
Χαρακτηρίζεται τυπικό, τρίμηνες αποδοχές του υπαλλήλου κ. Αξενόπουλου Ιορδάνη, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 2
Στον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δήμο συμμετείχαν 4 ενδιαφερόμενοι. Το μίσθωμα έφτασε στο ποσό των 1.200 ευρώ το μήνα από 650 ευρώ το μήνα που ήταν μέχρι σήμερα. Η διάρκεια της νέας μίσθωσης θα είναι 3 χρόνια.
Ο νέος μισθωτής είναι ο κύριος Βούλκος Άγγελος, ο οποίος είχε τη διαχείριση μέχρι σήμερα.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3
Βάσει νόμου εγκρίθηκαν οι πάγιες προκαταβολές για τα τοπικά συμβούλια προς 1.000 ευρώ για έκαστο, για 2.000 ευρώ για τις Δημοτικές Κοινότητες Φερών και Πέπλου και για 3.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 4 και 5
Κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.
Ψηφίζονται ομόφωνα

Θέμα 6
Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού. Λόγω μη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, 2 λευκά Κογιομτζής και Τρέλλη

Θέμα 7
Λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων υπάρχει ανάγκη άμεσα για κάλυψη καυσίμων. Ζητήθηκαν τρεις προσφορές από Αλεξανδρούπολη και τρεις από Φέρες.
Στην Αλεξανδρούπολη ο Ντουμανίδης Νίκος και ο Σταφυλάς Βασίλειος έδωσαν έκπτωση 1% ενώ η Aegean δεν έδωσε καμία προσφορά. Η εισήγηση και η απόφαση είναι για τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να προμηθεύουν οι μειοδότες Ντουμανίδης Νίκος και Σταφυλάς Βασίλειος.
Στις Φέρες συζητήθηκαν οι προσφορές από Καλέτσιου Ευανθία, Κατσαούνης Παναγιώτης και Μπανίδου Αριστέα.
Προσφορά έδωσε μόνο η Μπανίδου Αριστέα με την τρέχουσα τιμή. Για 3 μήνες θα καλύπτει τις ανάγκες.