πάμε μπροστά

Τετάρτη

20

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ψήφιση προϋπολογισμού & πίνακας οφειλών 2010 του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 20/04/2011 και ώρα 09:18:08 δημοσιεύτηκε η ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:
https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%9A

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) είναι ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΨΟ-Κ

Πρόκειται για απόσπασμα πρακτικού της 7ης (σ.τ.σ. ; έχουμε μπερδευτεί με την αρίθμηση :-) συνεδρίασης του ΔΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης που πραγματοποιήθηκε την 28/3/2010 ώρα 20:30 σε Ειδική Συνεδρίαση.

Αναφέρεται η εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ξανθόπουλου για το θέμα. Στη συνέχεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο, ακολούθησε “διαλογική συζήτηση” στην οποία, αφού το ΔΣ “επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου” (χωρίς να αναφέρεται ποιές).

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι:
Για το Δ.Σ. 25 υπέρ, 14 κατά (Γρηγοριάδης, Δημητριάδης, Κολχούρης, Σεραφειμίδης, Φουντουκίδης, Δούρος, Θεοδώρου, Κογιομτζής, Ραπτόπουλος, Καρυπίδης, Λασκαράκης, Γαλάνης, Δευτεραίος & Τρέλλη)
Για τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: 15 υπέρ, 1 κατά (ο πρόεδρος της Καβησού κ. Σιδεράς Χρήστος).

Ακολουθεί λίστα με τον Πίνακα Οφειλών Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης Έτους 2010 (σελ. 13-36 του αρχείου PDF) και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Οικονομικού Έτους 2011.

Στη σελίδα 57 του αρχείου PDF βλέπουμε πόσο μας κοστίζει η διοίκηση του δήμου.Οι συνολικές δαπάνες αιρετών είναι 690.000 ευρώ, από τις οποίες οι 500.000 ευρώ είναι έξοδα παραστάσεως του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου του ΔΣ.

Τετάρτη

20

Απρίλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ψήφιση προϋπολογισμού & πίνακας οφειλών 2010 του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, την 20/04/2011 και ώρα 09:18:08 δημοσιεύτηκε η ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κατεβάστε το αρχείο PDF εδώ:
https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%9A

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) είναι ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΨΟ-Κ

Πρόκειται για απόσπασμα πρακτικού της 7ης (σ.τ.σ. ; έχουμε μπερδευτεί με την αρίθμηση :-) συνεδρίασης του ΔΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης που πραγματοποιήθηκε την 28/3/2010 ώρα 20:30 σε Ειδική Συνεδρίαση.

Αναφέρεται η εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ξανθόπουλου για το θέμα. Στη συνέχεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο, ακολούθησε “διαλογική συζήτηση” στην οποία, αφού το ΔΣ “επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου” (χωρίς να αναφέρεται ποιές).

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι:
Για το Δ.Σ. 25 υπέρ, 14 κατά (Γρηγοριάδης, Δημητριάδης, Κολχούρης, Σεραφειμίδης, Φουντουκίδης, Δούρος, Θεοδώρου, Κογιομτζής, Ραπτόπουλος, Καρυπίδης, Λασκαράκης, Γαλάνης, Δευτεραίος & Τρέλλη)
Για τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: 15 υπέρ, 1 κατά (ο πρόεδρος της Καβησού κ. Σιδεράς Χρήστος).

Ακολουθεί λίστα με τον Πίνακα Οφειλών Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης Έτους 2010 (σελ. 13-36 του αρχείου PDF) και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Οικονομικού Έτους 2011.

Στη σελίδα 57 του αρχείου PDF βλέπουμε πόσο μας κοστίζει η διοίκηση του δήμου.Οι συνολικές δαπάνες αιρετών είναι 690.000 ευρώ, από τις οποίες οι 500.000 ευρώ είναι έξοδα παραστάσεως του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου του ΔΣ.