πάμε μπροστά

Πέμπτη

5

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

8o Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 9/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Δευτέρα 9/5/2011 ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   4/ 5 /2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  20.897

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   9.5.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έκδοση Ψηφίσματος για τη στήριξη των τοπικών και των ελληνικών προϊόντων. (εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης).
 3. Εξέταση αίτησης των κληρονόμων του Χαράλαμπου Φατεσίδη για παράταση χρόνου ανταλλαγής οικοπέδου με ίσης αξίας οικόπεδο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης, οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2011, από την Οικονομική Επιτροπή. (εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος).
 6. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις: «Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης 2011». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Έγκριση συνομολόγησης δανείου, ποσού 980.000 ευρώ, για την αποπεράτωση του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Έγκριση Χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).
 9. Ανασύνταξη Κανονισμού παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 6.967,34τμ που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιθέας – Ν. Χιλής Αλεξ/πολης, τμήμα τεμαχίου 2021Γ για τη Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στη Χιλή. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 12. Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΙΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 15. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 21. Έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντίστασης και σύνδεση με κολυμβητήριο» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροδότηση γηπέδου Άβαντα». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση επιφανειακών νερών περιοχής τζαμί Κομάρου-Περάματος» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Δ. Συκορράχης – Μάκρης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ποτιστρών Αισύμης Λεπτοκαρυάς» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υδρομαστεύσεων ποτιστρών Αισύμης – Λεπτοκαρυάς» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση διαδρόμων και κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στα WC του άλσους» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δικέλλων» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 30. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 31. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 32. Εξέταση δύο ενστάσεων και έγκριση 4ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 33. Επαναφορά για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών στο έργο: Ύδρευση (Αποκατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων)» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 34. Έγκριση πορίσματος εκτιμητικής επιτροπής για την εκμίσθωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρδανίου στο Κ.Ε.Κ. «ΕΒΡΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ». (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).
 35. Συναίνεση ή μη εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Μελίας, στην κ. Παρσαλίδου Ζωή του Ιωάννη. (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).
 36. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού), στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. (εισηγ. κ. ρόεδρος).
 37. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Ποτάμου στον κ. Χρήστο Ζούπη του Αθανασίου για σταυλικές εγκαταστάσεις. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 38. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του κέντρου στήριξης προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 39. Επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους:
  α) Α. Ανδρέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
  β) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  γ) Α. Ανδρέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
  δ) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  ε) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  στ) Ο.Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ – ΚΑΡΑΣΑΝΗΣ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 40. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό  χρηματικό κατάλογο, στ’ όνομα Γιώτης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 41. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 42. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) του  Εθνικύ Ιδρύματος  Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για  την υλοποίηση των παρακάτω έργων:
  α) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ.
  β)  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ.
  γ) ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 43. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο μέριμνας Οικογένειας – Παιδιού, για την εφαρμογή του νόμου περί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 44. Ίδρυση και λειτουργία νέων Κοιμητηρίων στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης (πρώην Δ.Δ. Μάκρης) και στον οικισμό Μαΐστρου. (εισηγ. κ. Σιώπη Μυρσίνη).
 45. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 46. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «CITIES OF COMFORT» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 47. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «ART AND WINE FESTIVAL» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 48. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «ACTIONS AGAINST CHILD MARGINALISATION» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 49. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «INNOVATIVE & ENVIRONMENTALY FRIΕNDLY NETWORK FOR THE DEVELOPMENT & PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISTIC RESOURCES» στα πλαίσια του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 50. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «MASTER PLAN» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 51. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESU-DC & D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 52. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γενική Συνέλευση του δικτύου πόλεων EFUS (European Forum for Urban Safety) 19-21/5/2011 στο εξωτερικό (Ιταλία, Γένοβα). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 53. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural <garden>heritage as focal points for sustainable toyrism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007 – 2013 και συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 01-03/06/2011 στο εξωτερικό (Ρουμανία, Anrig). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 54. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 55. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 56. Διόρθωση της αριθ. 201/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά τη Λύση & Εκκαθάριση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 57. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 58. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 59. Έγκριση δαπανών μετακινήσεων του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης  – Ενέργειας & Φυσικών Πόρων στην  Αθήνα. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 60. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

Πέμπτη

5

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

8o Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 9/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Διαβάστε την πρόσκληση σε 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Δευτέρα 9/5/2011 ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   4/ 5 /2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  20.897

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   9.5.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έκδοση Ψηφίσματος για τη στήριξη των τοπικών και των ελληνικών προϊόντων. (εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης).
 3. Εξέταση αίτησης των κληρονόμων του Χαράλαμπου Φατεσίδη για παράταση χρόνου ανταλλαγής οικοπέδου με ίσης αξίας οικόπεδο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης, οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2011, από την Οικονομική Επιτροπή. (εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος).
 6. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις: «Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης 2011». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Έγκριση συνομολόγησης δανείου, ποσού 980.000 ευρώ, για την αποπεράτωση του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Έγκριση Χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).
 9. Ανασύνταξη Κανονισμού παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 6.967,34τμ που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιθέας – Ν. Χιλής Αλεξ/πολης, τμήμα τεμαχίου 2021Γ για τη Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στη Χιλή. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 12. Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΙΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 15. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ανέγερση Β΄ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 21. Έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντίστασης και σύνδεση με κολυμβητήριο» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροδότηση γηπέδου Άβαντα». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση επιφανειακών νερών περιοχής τζαμί Κομάρου-Περάματος» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Δ. Συκορράχης – Μάκρης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ποτιστρών Αισύμης Λεπτοκαρυάς» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υδρομαστεύσεων ποτιστρών Αισύμης – Λεπτοκαρυάς» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση διαδρόμων και κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στα WC του άλσους» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δικέλλων» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 30. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 31. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 32. Εξέταση δύο ενστάσεων και έγκριση 4ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 33. Επαναφορά για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών στο έργο: Ύδρευση (Αποκατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων)» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 34. Έγκριση πορίσματος εκτιμητικής επιτροπής για την εκμίσθωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρδανίου στο Κ.Ε.Κ. «ΕΒΡΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ». (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).
 35. Συναίνεση ή μη εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Μελίας, στην κ. Παρσαλίδου Ζωή του Ιωάννη. (εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος).
 36. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού), στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. (εισηγ. κ. ρόεδρος).
 37. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Ποτάμου στον κ. Χρήστο Ζούπη του Αθανασίου για σταυλικές εγκαταστάσεις. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 38. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του κέντρου στήριξης προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 39. Επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους:
  α) Α. Ανδρέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
  β) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  γ) Α. Ανδρέογλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
  δ) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  ε) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ
  στ) Ο.Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ – ΚΑΡΑΣΑΝΗΣ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 40. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό  χρηματικό κατάλογο, στ’ όνομα Γιώτης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 41. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 42. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) του  Εθνικύ Ιδρύματος  Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για  την υλοποίηση των παρακάτω έργων:
  α) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ.
  β)  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ.
  γ) ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 43. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο μέριμνας Οικογένειας – Παιδιού, για την εφαρμογή του νόμου περί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 44. Ίδρυση και λειτουργία νέων Κοιμητηρίων στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης (πρώην Δ.Δ. Μάκρης) και στον οικισμό Μαΐστρου. (εισηγ. κ. Σιώπη Μυρσίνη).
 45. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 46. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «CITIES OF COMFORT» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 47. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «ART AND WINE FESTIVAL» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 48. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «ACTIONS AGAINST CHILD MARGINALISATION» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 49. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «INNOVATIVE & ENVIRONMENTALY FRIΕNDLY NETWORK FOR THE DEVELOPMENT & PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISTIC RESOURCES» στα πλαίσια του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 50. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο  «MASTER PLAN» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 51. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESU-DC & D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 52. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γενική Συνέλευση του δικτύου πόλεων EFUS (European Forum for Urban Safety) 19-21/5/2011 στο εξωτερικό (Ιταλία, Γένοβα). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 53. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural <garden>heritage as focal points for sustainable toyrism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007 – 2013 και συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 01-03/06/2011 στο εξωτερικό (Ρουμανία, Anrig). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 54. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 55. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
 56. Διόρθωση της αριθ. 201/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά τη Λύση & Εκκαθάριση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 57. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 58. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 59. Έγκριση δαπανών μετακινήσεων του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης  – Ενέργειας & Φυσικών Πόρων στην  Αθήνα. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 60. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς