πάμε μπροστά

Κυριακή

8

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 09/05/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 09/05/2011.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αλεξ/πολη 3-5-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 20484

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 9η Μαΐου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α1 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Σαλή Ογλού Μεμέτ του Χαλήλ. (εισ. κ. Μαυρομάτη Αναστασία)
 2. Έγκριση του Πρόχειρου Διαγωνισμού & των τευχών δημοπράτησης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, υποβολής και. παρακολούθησης προτάσεων στο ΕΣΠΑ και. σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα & συμβούλου υποστήριξης της συμμετοχής του σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε.» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23%. (εισ. κ. Δήμαρχος)
 3. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος. (εισ. κ. Αθανασίου Α.)
 4. Συνομολόγηση Δανείου 980.000 ΕΥΡΩ για το έργο «Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης» που προέκυψε από την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 5. Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτηρίων. (50.000 ευρώ ΣΑΤΑ). (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 6. Αγορά μεμβράνης για δεξαμενή Αύρας. (7.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 7. Μελέτη Νηπιαγωγείου Μάκρης. (35.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 8. Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας, Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης. (300.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. κ. Γερακόπουλος)
 9. Δαπάνες επεκτάσεων και βελτιώσεων ηλεκτροφωτισμού. (100.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 10. Κατασκευή σταθμού προσωρινής φύλαξης ζώων. (320.000 ευρώ) (ΥΠ.ΑΓ.AN) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 11. Εκμίσθωση οχημάτων βαρέως τύπου για τρίμηνο. (70.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 12. Ύδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης. (13.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον ——————————————————— και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης
Ευάγγελος Λαμπάκης

Κυριακή

8

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 09/05/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 09/05/2011.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αλεξ/πολη 3-5-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 20484

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 9η Μαΐου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α1 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Σαλή Ογλού Μεμέτ του Χαλήλ. (εισ. κ. Μαυρομάτη Αναστασία)
 2. Έγκριση του Πρόχειρου Διαγωνισμού & των τευχών δημοπράτησης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, υποβολής και. παρακολούθησης προτάσεων στο ΕΣΠΑ και. σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα & συμβούλου υποστήριξης της συμμετοχής του σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε.» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23%. (εισ. κ. Δήμαρχος)
 3. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος. (εισ. κ. Αθανασίου Α.)
 4. Συνομολόγηση Δανείου 980.000 ΕΥΡΩ για το έργο «Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης» που προέκυψε από την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 5. Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτηρίων. (50.000 ευρώ ΣΑΤΑ). (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 6. Αγορά μεμβράνης για δεξαμενή Αύρας. (7.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 7. Μελέτη Νηπιαγωγείου Μάκρης. (35.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 8. Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας, Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης. (300.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. κ. Γερακόπουλος)
 9. Δαπάνες επεκτάσεων και βελτιώσεων ηλεκτροφωτισμού. (100.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 10. Κατασκευή σταθμού προσωρινής φύλαξης ζώων. (320.000 ευρώ) (ΥΠ.ΑΓ.AN) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 11. Εκμίσθωση οχημάτων βαρέως τύπου για τρίμηνο. (70.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)
 12. Ύδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης. (13.000 ευρώ ΣΑΤΑ) (εισ. Αντ. κ. Γερακόπουλος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον ——————————————————— και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Αλεξ/πολης
Ευάγγελος Λαμπάκης