πάμε μπροστά

Δευτέρα

9

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ενημερωμένο αρχείο εισηγήσεων του σημερινού ΔΣ της 09/05/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκδοση των εισηγήσεων που μοιράστηκαν για τα θέματα του 9ου Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 9/5/2011.

https://rapidshare.com/files/461409159/20110509.8oDS.v1.01.pdf

(σημείωση 12/5/2011: Το σύνολο των εισηγήσεων μετά το πέρας του ΔΣ και της 11/5/2011 το κατεβάζετε κάνοντας κλικ εδώ.)

Οι εισηγήσεις που λείπουν από το παραπάνω πακέτο και που δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους, ως το μεσημέρι της Παρασκευής 6/5/2011, είναι οι ακόλουθες:

——————-
Θέμα 6ο
: Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις: «Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης 2011».
Εισηγητής
ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος , αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 38ο
:  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του κέντρου στήριξης προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής
ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος , αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 43ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο μέριμνας Οικογένειας – Παιδιού, για την εφαρμογή του νόμου περί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ.
Εισηγητής
κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. (τηλ. 25510-64100 & 64102, dimarxos@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 46ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «CITIES OF COMFORT» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 49ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «INNOVATIVE & ENVIRONMENTALY FRIΕNDLY NETWORK FOR THE DEVELOPMENT & PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISTIC RESOURCES» στα πλαίσια του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 51ο
:  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESUDC & D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη).
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 56ο
:  Διόρθωση της αριθ. 201/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά τη Λύση & Εκκαθάριση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων.
Εισηγητής
ο  κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης, δικηγόρος του δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ. 25510-64105, φαξ: 25510-80664, papatzelidis@yahoo.gr)
——————-
Θέμα 59ο
:  Έγκριση δαπανών μετακινήσεων του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης  – Ενέργειας & Φυσικών Πόρων στην  Αθήνα.
Εισηγητής
ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αγγλιάς Θεόδωρος (τηλ. 25510-64140)
——————-
Θέμα 60ο
:   Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου.
Εισηγητής
ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αγγλιάς Θεόδωρος (τηλ. 25510-64140)
——————-

Δευτέρα

9

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ενημερωμένο αρχείο εισηγήσεων του σημερινού ΔΣ της 09/05/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκδοση των εισηγήσεων που μοιράστηκαν για τα θέματα του 9ου Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 9/5/2011.

https://rapidshare.com/files/461409159/20110509.8oDS.v1.01.pdf

(σημείωση 12/5/2011: Το σύνολο των εισηγήσεων μετά το πέρας του ΔΣ και της 11/5/2011 το κατεβάζετε κάνοντας κλικ εδώ.)

Οι εισηγήσεις που λείπουν από το παραπάνω πακέτο και που δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους, ως το μεσημέρι της Παρασκευής 6/5/2011, είναι οι ακόλουθες:

——————-
Θέμα 6ο
: Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις: «Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης 2011».
Εισηγητής
ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος , αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 38ο
:  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του κέντρου στήριξης προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής
ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος , αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 43ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο μέριμνας Οικογένειας – Παιδιού, για την εφαρμογή του νόμου περί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ.
Εισηγητής
κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. (τηλ. 25510-64100 & 64102, dimarxos@alexpolis.gr)
——————-
Θέμα 46ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «CITIES OF COMFORT» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 49ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «INNOVATIVE & ENVIRONMENTALY FRIΕNDLY NETWORK FOR THE DEVELOPMENT & PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISTIC RESOURCES» στα πλαίσια του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 51ο
:  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο δικτύου πόλεων FESUDC & D II (Democracy, Cities & Drugs II), 23-25/02/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Βιέννη).
Εισηγητής
κ. Βαμβακερός Αντώνιος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας. (τηλ. 25510-64106, antbam@otenet.gr)
——————-
Θέμα 56ο
:  Διόρθωση της αριθ. 201/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά τη Λύση & Εκκαθάριση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων.
Εισηγητής
ο  κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης, δικηγόρος του δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ. 25510-64105, φαξ: 25510-80664, papatzelidis@yahoo.gr)
——————-
Θέμα 59ο
:  Έγκριση δαπανών μετακινήσεων του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης  – Ενέργειας & Φυσικών Πόρων στην  Αθήνα.
Εισηγητής
ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αγγλιάς Θεόδωρος (τηλ. 25510-64140)
——————-
Θέμα 60ο
:   Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου.
Εισηγητής
ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αγγλιάς Θεόδωρος (τηλ. 25510-64140)
——————-