πάμε μπροστά

Πέμπτη

12

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά για την Οικονομική Επιτροπή της 9/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωμένο αρχείο εισηγήσεων που συμπεριλαμβάνει υπόδειγμα των Τευχών Δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχν. Υποστήριξης, το οποίο μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Κατεβάστε το νέο, ενημερωμένο αρχείο των εισηγήσεων, κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τα θέματα και ένα σύντομο σχόλιο για το καθένα.

Θέμα 1:

Χαρακτηρίζεται τυπικό, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 2:

Ο κ. δήμαρχος τόνισε ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων στο ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Προσκομίστηκαν αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης τα οποία και κοινοποιούμε στα έγγραφα εισηγήσεων που μπορείτε να κατεβάσετε από το αρχείο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Εκκρεμεί η ανακοίνωση της ημερομηνίας που θα οριστεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με μία αρνητική ψήφο του κ. Δευτεραίου.

Θέμα 3:

Αποφασίστηκε να γίνει με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και λήψης προσφορών από τοπικές επιχειρήσεις.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 4:

Το δάνειο πήγε για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μεταξύ των έξι παρατηρήσεων που αυτό έκανε, ετέθη και ο όρος να υπάρξει έγκριση από την οικονομική επιτροπή.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με μία αρνητική ψήφο του κ. Δευτεραίου.

Θέμα 5-12:

Δε συζητήθηκαν γιατί ήρθαν εκ παραδρομής στην Οικονομική Επιτροπή.

Πέμπτη

12

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά για την Οικονομική Επιτροπή της 9/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωμένο αρχείο εισηγήσεων που συμπεριλαμβάνει υπόδειγμα των Τευχών Δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχν. Υποστήριξης, το οποίο μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Κατεβάστε το νέο, ενημερωμένο αρχείο των εισηγήσεων, κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τα θέματα και ένα σύντομο σχόλιο για το καθένα.

Θέμα 1:

Χαρακτηρίζεται τυπικό, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 2:

Ο κ. δήμαρχος τόνισε ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων στο ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Προσκομίστηκαν αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης τα οποία και κοινοποιούμε στα έγγραφα εισηγήσεων που μπορείτε να κατεβάσετε από το αρχείο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Εκκρεμεί η ανακοίνωση της ημερομηνίας που θα οριστεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με μία αρνητική ψήφο του κ. Δευτεραίου.

Θέμα 3:

Αποφασίστηκε να γίνει με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και λήψης προσφορών από τοπικές επιχειρήσεις.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 4:

Το δάνειο πήγε για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μεταξύ των έξι παρατηρήσεων που αυτό έκανε, ετέθη και ο όρος να υπάρξει έγκριση από την οικονομική επιτροπή.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με μία αρνητική ψήφο του κ. Δευτεραίου.

Θέμα 5-12:

Δε συζητήθηκαν γιατί ήρθαν εκ παραδρομής στην Οικονομική Επιτροπή.