πάμε μπροστά

Πέμπτη

12

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα 54&55 του 8ου ΔΣ – Περιφερειακός Δρόμος Αλεξανδρούπολης – Τοπογραφικά Διαγράμματα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Φωτογραφίες/Γραφικά

Δείτε τα τοπογραφικά διαγράμματα που παρουσιάστηκαν τη 2η μέρα του 8ου Δημοτικού Συμβουλίου της 11/5/2011 από τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Βαμβακερό Αντώνιο, τον οποίο και ευχαριστούμε που μας τα παρείχε προς ανάρτηση στη σελίδα μας.

54. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

55. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

Κάνοντας κλικ στις ακόλουθες, μικρής ανάλυσης, εικόνες μπορείτε να κατεβάσετε μεγαλύτερης ανάλυσης όπου οι ονομασίες των οδών είναι πιο ευανάγνωστες.

Περιφερειακός δρόμος Αλεξανδρούπολης, Τοπογραφικό 1 από 2

Περιφερειακός δρόμος Αλεξανδρούπολης, Τοπογραφικό 2 από 2