πάμε μπροστά

Παρασκευή

27

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 30/05/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 30/05/2011.

https://www.pamemprosta.org/Files/EpitropiOikonomiki/20110530/20110530.Oikon.Epitropi.v1.00.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

=======================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ/πολη 24-5-2011
Aριθμ. Πρωτ. 28925

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 30η Μαΐου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πμ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών. (εισ. κ. Αθανασίου Αντωνία)
 2. Έγκριση όρων για καθαρισμό ακτών. (εισ. κ. Σούλτας)
 3. Έγκριση όρων για γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείων, (εισ. κ. Σούλτας)
 4. Έγκριση όρων για προμήθεια τόνερ – εκτυπωτών – φωτοτυπικών – fax. (εισ. κ. Σούλτας)
 5. Έγκριση όρων προμήθειας λοιπών παροχών (γάλα) . (εισ. κ. Σούλτας)
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια σκυροδέματος >>.(εισ. κ. Σούλτας)
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια γκαζόν – σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων». (εισ. κ. Σούλτας)
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων κατ παιδικών χαρών». (εισ. κ. Σούλτας)
 9. Aκύρωση του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων εργαλείων του ΕΣΠΑ και στην συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», λόγω «όρων διακήρυξης», και επιστροφή φακέλου προσφοράς. (εισ. κ. Σούλτας)
 10. Εξέταση ένστασης του Κωνσταντινίδη Παναγιώτη κατά της υπ’ αριθμ. 31/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισ. κ. Σούλτας)
 11. Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση ελαστικών. (εισ. κ. Σούλτας)
 12. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (εισ. Αντιδ. κ. Ξανθόπουλος)
 13. Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής.(εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον κ. Κογιομτζή Μιχαήλ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ευάγγελος Λαμπάκης