πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ενημερωμένες εισηγήσεις και αποτελέσματα ψηφοφοριών Οικονομικής Επιτροπής της 30/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωμένο αρχείο εισηγήσεων που συμπεριλαμβάνει τέσσερα προ ημερησίας διάταξης θέματα και την εισήγηση του θέματος 12 της αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα οποία μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

https://www.pamemprosta.org/Files/EpitropiOikonomiki/20110530/20110530.Oikon.Epitropi.v1.10.pdf

Δείτε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τα θέματα και ένα σύντομο σχόλιο για το καθένα.

Θέματα Προ Ημερήσιας Διάταξης:

Νο1 – Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργων, προϋπολογισμού 39.883,98 ευρώ με το ΦΠΑ από ίδιους πόρους.

Νο2 – Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών απορριματοφόρων, φορτηγών, επιβατηγών-ημιφορτηγών, λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων, προϋπολογισμού 64.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ από ίδιους πόρους.

Νο3 – Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφέων φορτωτών, grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων, προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ από ίδιους πόρους.

Νο4 – Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών και πλαστικών κλάδων, προϋπολογισμού 29.925,90 ευρώ με το ΦΠΑ από ίδιους πόρους.

Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

Θέμα 1 – Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών, κ. Ξανθόπουλος, πρότεινε σύσταση και των τριών επιτροπών διαφορετική από αυτή της εισηγήτριας κυρίας Αθανασίου Αντωνίας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με πέντε θετικές ψήφους της συμπολίτευσης και τρεις αρνητικές (Σεραφειμίδης, Κογιομτζής, Τρέλλη) της αντιπολίτευσης.

 

Θέμα 2 – Έγκριση όρων για καθαρισμό ακτών.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με μία αρνητική ψήφο από την κυρία Τρέλλη.
Ο κύριος Κογιομτζής υπερψήφισε το θέμα αλλά συμφώνησε με την πρόταση της κυρίας Τρέλλη για την προμήθεια από το δήμο των απαραίτητων μηχανημάτων για καθαρισμό των ακτών ώστε να εξοικονομούνται τα 50.000 ευρώ που δαπανώνται ετησίως.

 

Θέμα 3 – Έγκριση όρων για γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείων
Θέμα 4 – Έγκριση όρων για προμήθεια τόνερ-εκτυπωτών-φωτοτυπικών-φαξ

Για τα δύο θέματα αυτά θα γίνει ένας διαγωνισμός για το σύνολο του ποσού των 89.000 ευρώ. Ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

Θέματα 5-10

Ψηφίζονται ομόφωνα.


Θέμα 11 – Έγκριση μελέτης για τη συντήρηση ελαστικών.

Το θέμα αποσύρεται καθώς έγινε αποδεκτή η ένσταση του κυρίου Κωνσταντινίδη Παναγιώτη του θέματος 10.

Θέμα 12 – Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
Θέμα 13 – Ορισμός υπόλογου πάγιας προκαταβολής

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Ξανθόπουλος προσκόμισε τις εισηγήσεις και για τα δύο θέματα. Ψηφίστηκαν ομόφωνα.