πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων ψηφίστηκε ομόφωνα στην οικον. επιτροπή της 30/5/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Η μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων ψηφίστηκε ομόφωνα στην οικον. επιτροπή της 30/5/2011.

Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης:

=====================

Θέμα:« Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων »

Εισήγηση

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπ’ όψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 2410/20-10-58 Β’Διατ/τος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις ( αρθ. 54 ν.146/84 – αρθρ. 26 Ν. 1828/89 – αρθ. 16 ν.3254/04 που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. Ζ του άρθρου 72 Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική επιτροπή, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών.
  3. Την αριθ. 130/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων Δημοτικών χώρων.
  4. Το γεγονός ότι η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά επιτακτική την ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους σε συνδυασμό με την παροχή δυνατότητας καταβολής τους.

Εισηγούμαι

Την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ως εξής :

Α. ΠΛΑΤΕΙΕΣ :
α1. Πλατεία ΦΑΡΟΥ – Το τέλος ορίζεται από 35,00 ευρώ σε 28,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.
α2. Πλατεία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – Το τέλος ορίζεται από 20,00 ευρώ σε 16,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.
α3. Πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Το τέλος ορίζεται από 20,00 ευρώ σε 16,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

 

Β. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ :

β1. Από την οδό Μεσολογγίου μέχρι όπισθεν εθνικού σταδίου ” Φώτης Κοσμάς “, την Λ. Δημοκρατίας από Κομνηνών μέχρι Φιλιππουπόλεως καθώς και οι πεζόδρομοι Ν. Φωκά, Σουλίου, Κανάρη και Μιαούλη.
Το τέλος ορίζεται, από 35,00 ευρώ σε 28,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

β2. Στην υπόλοιπη πόλη
Το τέλος ορίζεται από 20,00 ευρώ σε 16,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

Γ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Κ.Λ.Π. ΩΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ :

γ1. Για τα καταστήματα που περικλείονται μεταξύ των οδών : Βασ. Αλεξάνδρου, Καραολή και Δημητρίου, Φιλιππουπόλεως, 40 Εκκλησιών, Βενιζέλου, Ρ. Φεραίου.

Το τέλος ορίζεται από 70,00 ευρώ σε 56,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

γ2. Για τα καταστήματα στην υπόλοιπη πόλη.

Το τέλος ορίζεται από 45,00 ευρώ σε 36,00 ευρώ ανα τ.μ. ετησίως.

Δ. ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ( τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ε. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :

ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ :
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΙΙΑΡΚΙΝΓΚ ΕΓΝΑΤΙΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Καφετερίας ΑΡΓΩ
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Η. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Θ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ, ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ, ΑΠΟΚΡΕΩ κ.λ.π.).
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

I. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ( πάγκος οπωρολαχανικών, στάντ, κ.λ.π.) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Κ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ( πεζοδρομίων, πλατειών κ.λ,π.) Δημοτικά Διαμερίσματα & οικισμούς του Δήμου Αλεξ/πολης.

1. Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης :

α) Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια Το τέλος ορίζεται, από 8,00 ευρώ σε 6,40 ευρώ ανα τ.μ. ετησίως
β) Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες Το τέλος ορίζεται από 20,00 ευρώ σε 18,00 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως,
γ) ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
δ) Για τοποθέτηση πάγκων κ.λ.π. έμπροσθεν καταστημάτων για έκθεση εμπορευμάτων – Το τέλος ορίζεται από 5,00 ευρώ σε 4,50 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

2. Λοιπά Δημοτικά διαμερίσματα και οικισμοί :

α) ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
β) Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες Το τέλος ορίζεται σε 8,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.
γ) Για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών  ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
δ) Για την τοποθέτηση πάγκων κ.λ,π. έμπροσθεν καταστημάτων για έκθεση εμπορευμάτων – ΩΣ ΕΧΕΙ Η 130/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ