πάμε μπροστά

Πέμπτη

9

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Τέσσερις νέες διακηρύξεις προμήθειας υλικών και υπηρεσιών από το δήμο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια

Δημοσιεύτηκαν στη σελίδα Διαύγεια διακηρύξεις για τέσσερις διαγωνισμούς που αφορούν σε:

 1. προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (αξίας 72.311,47 ευρώ με ΦΠΑ),
 2. προμήθεια γκαζόν-σπόρων-φυτών-δενδρυλίων (αξίας 39.997,14 ευρώ με ΦΠΑ),
 3. καθαρισμό ακτών (αξίας 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) και
 4. προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών (αξίας 1.843.455,99 ευρώ με ΦΠΑ).

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ:

Στην παρακάτω ιστοσελίδα του Διαύγεια μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις για τους διαγωνισμούς της κατηγορίας: “ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”

https://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/find/eia:54

Περιληπτικά, σας ενημερώνουμε για τα βασικά στοιχεία των διαγωνισμών, επισκεφτείτε όμως τις αντίστοιχες συνδέσεις και την πιο πάνω σελίδα για την πλήρη ενημέρωσή σας.

 1. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
  Δημοσίευση στη Διαύγεια: 07/06/2011 12:03:38 – ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΨΟ-Κ
  Πρόχειρος διαγωνισμός προϋπολογισθείσης αξίας 72.311,47 ευρώ με ΦΠΑ.
  Διεξαγωγή διαγωνισμού: Τρίτη 14/06/2011 ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, 2551064165
  Κατεβάστε τη δημοσίευση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.
 2. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γκαζόν-σπόρων-φυτών-δενδρυλίων
  Δημοσίευση στη Διαύγεια: 08/06/2011 13:07:56 – ΑΔΑ: 4Α36ΩΨΟ-Ζ
  Πρόχειρος διαγωνισμός προϋπολογισθείσης αξίας 39.997,14 ευρώ με ΦΠΑ.
  Διεξαγωγή διαγωνισμού: Τετάρτη 15/06/2011 ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, 2551064165
  Κατεβάστε τη δημοσίευση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.
 3. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό ακτών
  Δημοσίευση στη Διαύγεια: 09/06/2011 13:32:56 – ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΨΟ-Κ
  Πρόχειρος διαγωνισμός προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
  Διεξαγωγή διαγωνισμού: Πέμπτη 16/06/2011 ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα
  Πληροφορίες: Χαράλαμπος Σούλτας, 2551064165
  Κατεβάστε τη δημοσίευση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.
 4. Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών
  Δημοσίευση στη Διαύγεια: 06/06/2011 13:10:31 – ΑΔΑ: 4Α37ΩΨΟ-Ε
  Ανοικτός διαγωνισμός προϋπολογισθείσης αξίας 1.843.455,99 ευρώ με ΦΠΑ.
  Διεξαγωγή διαγωνισμού: Τετάρτη 29/06/2011 ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα
  Πληροφορίες: Χαράλαμπος Σούλτας, 2551064165
  Κατεβάστε τη δημοσίευση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.