πάμε μπροστά

Τετάρτη

15

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

9ο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 20/6/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε την πρόσκληση σε 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Δευτέρα 20/6/2011 ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ               Αλεξανδρούπολη   9/6/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         Αριθ. Πρωτ.  37.152

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  20.6.2011   ημέρα Δευτέρα    και ώρα  18.00΄     προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
2. Έγκριση ψηφίσματος για την υποβάθμιση των υπηρεσιών και δρομολογίων του ΟΣΕ. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
3. Διόρθωση της 9/2011 Α.Δ.Σ.  & παραίτηση – αντικατάσταση Προέδρου ΚΔΕΤΑΦ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
4. Ορισμός ύψους αποζημίωσης του Προέδρου της ΚΕΠΑΔΑ κ. Χρήστου Ζιώγα. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
6. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ.  Παπανδρούδης).
7. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
8. Καθορισμός δόσεων και ποσού εφ’ άπαξ καταβολής οφειλών-προστίμων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
9. Έγκριση Δαπανών  Δημοσίων Σχέσεων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
10. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα «Πόλις – Αμφιτρύων». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
11. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στη «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΕ». (εισηγ. κ. Παπαδόπουλος).
12. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «Α. ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισηγ. κ. Παπαδόπουλος).
13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, στην Ν. ΚΕΤΣΙΤΖΗΣ-Ν.ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Ο.Ε.. (εισηγ. κ. Μπέης Χρήστος).
14. Φιλοξενία παιδιών από τη Σερβία για τις διακοπές του Καλοκαιριού 2011. (εισηγ. κ. Άρτεμις Γονίδου).
15. Λήξη παροχής υποτροφίας του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους  Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα» και καθορισμού όρων νέας προκήρυξης».  (κ. Ξανθόπουλος).
16. Συντήρηση και επισκευή του διαμερίσματος του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
17. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού Σχολείου Μέστης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ζωοδόχος Πηγή – Μέστης». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
19. Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α΄ βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
20. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β΄ δόσης 2011 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
21. Ίδρυση και λειτουργία νέων Κοιμητηρίων στην τοπική κοινότητα Μάκρης (πρώην Δ.Δ. Μάκρης) και στον οικισμό Μαΐστρου. (εισηγ. κ. Σιώπη Μ.)
22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. κ. Αντιδήμαρχος )
23. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Διδακτηρίων». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
24. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
25. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «​Κατασκευή αγροτικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
26. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
27. Έγκριση ή μη υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
28. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
29. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
30. Έγκριση παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β’ κοιμητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
31. Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Κολυμβητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
32. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
33. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή περίφραξη και κατασκευή διαδρόμων Β΄ Κοιμητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
34.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» ΦΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση τεχνικών αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αεροδρομίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
36. Έγκριση ράμπας Α.Μ.Ε.Α. στην λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
37. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
38. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
39. Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 9292/25-4-2011 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης για διάλυση της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών» της Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγ. Καναρίδης Ευαγγ.)
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία και καθαρισμός χαντακιών απορροής ομβρίων σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμός υπαρχόντων φρεατίων». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Όμβρια εργατικών κατοικιών». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες δεξαμενής Άνθειας και Αρίστηνου». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επεκτάσεις νέου δικτύου και αποκατάστασης παλαιού δικτύου Δ.Δ. Άνθειας». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
44. Πολεοδομική μελέτη τμήματος στρατοπέδου «ΠΑΤΣΟΥΚΑ». (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
45. Ανάκληση της με αριθ. 485/2009 Α.Δ.Σ. που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου: «Διαπλάτυνση – αναβάθμιση της οδού Αλεξ/πολης – Παλαγίας». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
46. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με αλλοδαπούς κτηνιάτρους για στειρώσεις αδέσποτων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).
47. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (εισηγ. κ. Φαλέκας)
48. Αποδοχή Δωρεάν παραχώρησης αγροτεμαχίου με αριθ. 1018 έκτασης 27.004 τ.μ. στο Δωρικό ιδιοκτησίας Κυριακίδη Νικόλαου προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Φαλέκας)
49. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 &  έγκριση  απολογισμού οικ. έτους 2010 ΚΕΠΑΚΥ. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).
50. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 &  έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 ΝΠΔΔ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας)
51. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 & έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 ΚΑΠΗ. (εισηγ. κ. Κοζάρης)
52. Έγκριση  1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 &  έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 ΝΠΔΔ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. (εισηγ. κ. Τσονίδου)
53. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Πρόεδρος)
54. Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γκότση Νικόλαου. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
55. Έγκριση συμμετοχής και έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην εκδήλωση «Ελληνικές Γευστικές Διαδρομές στα πλαίσια ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς