πάμε μπροστά

Δευτέρα

27

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

10o Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 30/6/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη    24/6/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  43.810

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  30.06.2011 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε  Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις – Διάφορες Ενημερώσεις
 2. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στη
  Σαμοθράκη κατά την Κοινή Συνεδρίαση των δύο Δήμων, που πραγματοποιήθηκε
  στις 8/6/2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιπροσωπείας του  Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Σοσνόβυι  Μπορ της Ρωσίας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3./15.4.1957. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. Εισήγηση για τη χορήγηση επιδόματος στους κάτωθι  (μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) υπαλλήλους  του Δήμου, που ήταν τοποθετημένοι και απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 (από 28-4-2010 έως 31-12-2010) στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου, για την  εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης
  έκτασης αγροκτήματος Ποτάμου στον κ. Χρήστο Ζούπη του Αθανασίου για
  σταυλικές εγκαταστάσεις. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Ορισμός υπολόγων από ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011.
  (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δημόσια  Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ περιοχή Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος).
 9. Παραχώρηση χρήσης χώρων Σχολικών μονάδων του  Συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – Εσπερ. ΕΠΑΛ-ΣΕΚ- στο Ινστιτούτο  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος)
 10. Συγκρότηση επιτροπής αποτίμησης έργων  ζωγραφικής-πινάκων-χαρακτικών και σχεδίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Τροποποίηση  Κανονισμού Καθαριότητας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 12. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ.  Ουζουνίδης)
 13. Συναίνεση περί παραχώρησης χρήσης θάλασσας και  πυθμένα θαλάσσης υποθαλάσσιου ελαστικού αγωγού της εταιρείας «Χατζηλουκάς
  Α.Ε.» από την Κτηματική Υπηρεσία στην περιοχή παραλίας Μαΐστρου». (εισηγ.
  κ. Παπαντωνίου)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
  «Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών υποδομών Δήμου Αλεξ/πολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Η΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού». (Εισηγ.  Παπαντωνίου Ι.)
 16. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  ποτίστρας Αύρας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 17. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  ποτίστρας Μέστης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 18. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη  αρδευτικής γεώτρησης Αισύμης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 19. Έγκριση όρων  Διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ».  (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι.)
 20. Έγκριση ή μη υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση
  ομβρίων έναντι αεροδρομίου».
  (εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ι. )
 21. Εξέταση  ένστασης της εταιρίας ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. κατά της υπ΄αριθ. 9292/25-4-11  απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης για διάλυση της  σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών» της  Δημοτικής Ενότητας Φερών. (εισηγ. κ. Καναρίδης)
 22. Έγκριση  του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχετεύσεις ομβρίων Δημοτικών
  Διαμερισμάτων».
  (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
 23. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου  ύδρευσης Δήμου Τραϊανούπολης». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
  «Αποχετεύσεις ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων». (Εισηγ. Καβαρατζής  Χρ.)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
  «Ανάπλαση πλατωμάτων κεντρικού δρόμου Λουτρού». (Εισηγ. Καβαρατζής  Χρ.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
  «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Νίψας». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
  «Όμβρια περιμετρικής ζώνης Αρίστηνου». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρού». (Εισηγ. Καβαρατζής Χρ.)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πάρκου προφήτη Ηλία». (Εισηγ.  Καβαρατζής Χρ.)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πάρκου προφήτη Ηλία». (Εισηγ.  Καβαρατζής Χρ.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου πλατείας Αρίστηνου». (Εισηγ.  Καβαρατζής Χρ.)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου στην πλατεία Αρίστηνου». (Εισηγ.  Καβαρατζής Χρ.)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Νίψας». (Εισηγ.  Καβαρατζής Χρ.)
 34. Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού του  διαδημοτικού δικτύου υγείας (Δ.Δ.Υ.), στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος  Αλεξ/πολης μαζί με άλλους Δήμους – μέλη. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.)
 35. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού προς την ΤΙΕΔΑ
  Α.Ε.. (εισηγ. κ. Τερζής Επ.)
 36. Δωρεάν Παραχώρησης χρήσης αναψυκτηρίου Αργώ στην
  ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (εισηγ. κ. Τερζής Επ.)
 37. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 2.000 τ.μ. με αριθ.  τεμαχίου 5650 του αγροκτήματος Φερών στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού  Ναού Παναγίας Κοσμοσώτηρας Φερών και στην οποία ήδη έχει ανεγερθεί ο Ι.Ν.  Αγίας Παρασκευής. (εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 38. Εξέταση  αίτησης παραίτησης του κ. Τσαρδίδη Αδάμ από τη μίσθωση του αριθ.
  203 αγροτεμαχίου, έκτασης 31.588 τ.μ., του αγροκτήματος Πόρου και την εκ
  νέου εκμίσθωσή του. (εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 39. Εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 1745 κοινόχρηστου  τεμαχίου έκτασης 4.000 τ.μ. του αγροκτήματος Φερών στο δημότη και κάτοικο  Φερών, Γκαντανίδη Δημήτριο του Σάββα, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών  εγκαταστάσεων. (κ. Γκότσης Ν. )
 40. Έγκριση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.  (εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 41. Έγκριση απολογισμού έτους 2010  ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ  (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.)
 42. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2011 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ (εισηγ. κ. Κατσαντούρα Χρ.)
 43. Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ (εισηγ.
  κ. Κατσαντούρας)
 44. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης 2011 ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ
  (εισηγ. κ. Κατσαντούρας )
 45. Ψήφιση  πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2011 (εισηγ. κ. Κατσαντούρας )
 46. Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ. (εισηγ.
  κ. Κατσαντούρας )
 47. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους
  2011 ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ. (εισηγ. κ.   Κατσαντούρας Χρ.)
 48. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπλογισμού έτους 2011 ΚΕΠΑΚΥ
  ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.)
 49. Ψήφιση  πιστώσεων οφειλών ΚΕΠΑΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.).
 50. Έγκριση  απολογισμού έτους 2010 ΚΕΠΑΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.).
 51. Έγκριση απολογισμού 2010 του Δ.Ο.Ν.Α. Φερών.  (εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)
 52. Έγκριση  μετάβασης και έγκριση δαπανών του Γενικού Γραμματέα  του Δήμου κ. Στ. Σταυράκογλου για τη  συμμετοχή του στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Γενικών  Γραμματέων  με θέμα: «Σύσταση της  Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (εισηγ. κ.  Πρόεδρος).
 53. Τροποποίηση  της αριθ. 209/2011 Α.Δ.Σ. «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με  τη δημιουργία νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς