πάμε μπροστά

Πέμπτη

30

Ιούνιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 10ου ΔΣ (30/06/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο όλων των εγγράφων (πλην τόσων θα μοιρασθούν, πιθανά, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 30/06/2011 και θα αναρτηθούν εδώ λίγες μέρες αργότερα).

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ: https://www.pamemprosta.org/Files/DS/20110630.10oDS/20110630.10oDS.v1.00.pdf

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί απλά δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους.

Τα θέματα για τα οποία δεν έχουν, ως τώρα, μοιραστεί οι εισηγήσεις είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 2ο:  Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στη Σαμοθράκη κατά την Κοινή Συνεδρίαση των δύο Δήμων, που πραγματοποιήθηκε στις 8/6/2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 3ο:  Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιπροσωπείας του  Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Σοσνόβυι  Μπορ της Ρωσίας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

Θέμα 40ο: Έγκριση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.  (εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Θέμα 52ο:  Έγκριση  μετάβασης και έγκριση δαπανών του Γενικού Γραμματέα  του Δήμου κ. Στ. Σταυράκογλου για τη  συμμετοχή του στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Γενικών  Γραμματέων  με θέμα: «Σύσταση της  Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (εισηγ. κ.  Πρόεδρος).

Θέμα 53ο: Τροποποίηση  της αριθ. 209/2011 Α.Δ.Σ. «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με  τη δημιουργία νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Πρόεδρος)