πάμε μπροστά

Τετάρτη

13

Ιούλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σύγκλιση 7ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 13/7/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Κοινότητες, Πρόσκληση Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πολης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξ/πολη 11/07 /2011
Αριθ. Πρωτ. 48150

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, όπως
την 13/07/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30’ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη
απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόταση για εκδηλώσεις δήμου σε συνεργασία με ποδηλάτες (εισ.κ.Τοπτσής)
2. Αντικατάσταση κατεστραμμένων λαμπών παράλληλα στις γραμμές
τρένου(εισηγ.κ.Τοπτσής)
3. Λήψη προληπτικών μέτρων για τον δρόμο που διατρέχει τον χείμαρρο της
Ειρήνης(ρέμα του Μαΐστρου)(εισηγ.κ. Γκιουμουσίδης)
4. Υιοθέτηση « έξυπνων φαναριών » στην πόλη (εισηγ.κ. Γκιουμουσίδης)
5. Επέκταση του μέτρου της αντίστροφης μέτρησης φωτεινών επιγραφών
για τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας και τους χρόνους διέλευσης
τους(εισηγ.κ. Γκιουμουσίδης)
6. Φωταγώγηση επαρκώς με 2-3 στύλους φωτισμού του παρεκκλησίου που
είναι αφιερωμένο στην μνήμη των Αγιορειτών Πατέρων ,δίπλα στο ρέμα της
Ειρήνης (εισηγ.κ. Γκιουμουσίδης)

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αλεξανδρούπολης

Μαρία Πόντικα