πάμε μπροστά

Παρασκευή

15

Ιούλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

11o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20/7/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανάπλαση παραλιακής ζώνης, Δημοτικό Συμβούλιο, Κανονισμός Λειτουργίας, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αλεξανδρούπολη 14/7/2011
Αριθ. Πρωτ. 48.951

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 20.7.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 3. «Παροχή εγγύησης στην Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. για ενέργειες ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκων βοήθειας» (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 4. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)

 5. Μεταβίβαση Αδειών Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκής Αγοράς σε συγγενικά πρόσωπα (παρ. Ε, άρθρο 2, Π.Δ. 51/2006). (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).

 6. Διαδικασίες Θεώρησης Αδειών Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκής Αγοράς (περίπτ. 4, παρ. Α, άρθρο 2, Π.Δ. 51/2006) (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 7. Παραχώρηση χρήσης χώρου πάρκινγκ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ για τη διεξαγωγή του «ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ». (εισηγ. κ. Μπέης Χρ.).

 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην Ν.ΚΕΤΣΙΤΖΗΣ – Ν. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Ο.Ε. (εισηγ. κ. Μπέης Χρ.).

 9. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).

 10. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης για ανέγερση μονίμων σταβλικών εγκαταστάσεων με βάση το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 11. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης Δημοσίου Ακινήτου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) στο Δήμο Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 12. Τροποποίηση της 253/2010 Α.Δ.Σ. μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 13. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους, στον Χριστακάκη Βαΐτση του Βασιλείου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 14. Άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΤΑΧΗΡ ΦΑΡΕΔΙΝ του ΧΙΛΜΗ (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 15. Άδεια στάσιμου εμπορίου στον ΕΦΕΝΔΗ ΤΖΕΜΑΛΗ του ΑΜΕΤ (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 16. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2011 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 17. Τροποποίηση της αριθ. 84/2006 & 69/2007 Α.Δ.Σ. που αφορούν: «Εγγραφή του Δήμου Αλεξ/πολης ως συνδρομητού σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά» (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 18. Αποδοχή ή μη των αριθ. 8,10,11,12 & 13 πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης» (εισηγ. κ. Στογίδου Μ. ).

 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης στον Άξονα 1.2 του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

 20. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Μέτρο 226 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

 21. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 01-03/06/2011 στο εξωτερικό (Ρουμανία, Avrig), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural <garden> heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

 22. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Τσονίδου).

 23. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. κ. Αντιδήμαρχος Γερακόπουλος Χρ.).

 24. Τροποποίηση της μελέτης ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 25. Ένταξη του έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο γυμνάσιο της Άνθειας» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 26. Παράταση του έργου: «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 27. Παράταση του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρος). (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Κίρκης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τουαλετών Δημ. Σχολείου Δικέλλων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Μουσουλμανικού Σχολείου Δικέλλων». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ποτιστρών Δ.Δ. Συκορράχης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπου Ν. Χηλής». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Β΄ Νεκροταφείων». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης Μνημείου Ποντίων». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων οικίσκων Νηπιαγωγείου Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων & W.C. και κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων Απαλού». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υπόγειου δικτύου φωτισμού πλατείας Κύπρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 39. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 40. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

 41. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του αρ. 22 του Ν.3614/2007 για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων – πεζοδρομήσεις». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση οδού Έβρου στην περιοχή Β΄ Δημοτικού Σχολείου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Οριζόντια και κάθετη σήμανση». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

 45. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

 46. Έγκριση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν «Εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης σε υποθέσεις που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού 30.000 ευρώ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 47. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης (άρθρο 65 παρ. 4 Ν. 3852/2010) (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς