πάμε μπροστά

Τετάρτη

20

Ιούλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 11ου ΔΣ (20/07/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο όλων των εγγράφων (πλην τόσων θα μοιρασθούν, πιθανά, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 20/07/2011 και θα αναρτηθούν εδώ λίγες μέρες αργότερα).

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, είναι διαθέσιμα εδώ:

Εισηγήσεις ΔΣ 20/07/2011 (μαζί με Κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου)

[Ενημέρωση 1/8/2014:

  • Δείτε τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου όπως αναρτήθηκε την 28/04/2011 στο Διαύγεια, κάνοντας κλικ εδώ
  • Δείτε την ανάρτηση στο Διαύγεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης την 28/12/2012 09:56:00 με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου” κάνοντας κλικ εδώ.]

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί απλά δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους.

Τα θέματα για τα οποία δεν έχουν, ως τώρα, μοιραστεί οι εισηγήσεις είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 2ο:  Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2011.
Εισηγητής
ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)

Θέμα 45οΑντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης.
Εισηγήτρια
κ. Μπρίκα Αικατερίνη, διευθύντρια Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Θέμα 46ο:  Έγκριση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν  «Εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης σε υποθέσεις που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού 30.000 ευρώ.
Εισηγητής
κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. (τηλ. 25510-64100 & 64102, dimarxos@alexpolis.gr)