πάμε μπροστά

Παρασκευή

29

Ιούλιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αποτελέσματα συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής της Παρασκευής 29/7/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε η παράταξη του κ. Δευτεραίου.

Συζητήθηκαν 5 θέματα προ ημερησίας διάταξης:

1) Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Διαμόρφωση του αύλειου χώρου Δ’ δημοτικού σχολείου” προϋπολογισμού 14.990 ευρώ (μοιράστηκε εισήγηση, θα προστεθεί στα σκαναρισμένα έγγραφα)

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

2) Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Επισκευή και ανόρυξη γεώτρησης στον οικισμό Άβαντα” (δε μοιράστηκε εισήγηση).

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

3) Καθορισμός όρων μίσθωσης κτιρίου για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αθηνών (δε μοιράστηκε εισήγηση).

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

4) Άσκηση ανακοπής κατά των απαιτήσεων κ. Γραμματικόπουλου σχετικά με οφειλές από προμήθεια καυσίμων για ποσότητες στις οποίες έχει αντίρρηση η επιτροπή παραλαβής ύψους περίπου 7.000 ευρώ (δε μοιράστηκε εισήγηση).

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

5) Δανεισμός για αγορά πλοίου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να καλυφεί το ποσοστό συμμετοχής του δήμου Αλεξανδρούπολης στην αγορά νέου πλοίου με νέο δάνειο.

Ο κ. Κογιομτζής ζήτησε να υπάρχουν στο εξής για όλα τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, εισηγήσεις για να μπορεί να προχωρά σε ψηφοφορία.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση απολογισμού – προέλεγχος ισολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικής χρήσης 2010 (εισ. κ. Χαρταμπάς – κ. Μαρτίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης ναυπήγησης – αγοράς πλοίου από τους Δήμους
  Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης (εισ. κ. Δήμαρχος)
  Το θέμα αποσύρθηκε.
 3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη του δανείου των 8.000.000 ευρώ
  (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
  Εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου – νεκροταφείων” (εισ. κ Κουματζίδου).
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων” (εισ. κ. Κουματζίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για “Προμήθεια λιπασμάτων” (εισ. κ. Κουματζίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Προμήθεια υδραυλικού και αρδευτικού υλικού” (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια
  χρωμάτων)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια
  σιδηρικών ειδών)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (Προμήθεια υδραυλικών ειδών)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια υλικών κεντρικών θερμάνσεων)” (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού) (εισ. κ. Ντεφίδου)
  Ψηφίστηκε ομόφωνα, θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και δημοσίευση στις εφημερίδες.