πάμε μπροστά

Δευτέρα

8

Αύγουστος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

12o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 10/8/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ακτοπλοϊκή σύνδεση με Σαμοθράκη, Ανάπλαση παραλιακής ζώνης, Δημοτικό Συμβούλιο, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη    4 / 8 / 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  54.353

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   10.8.2011 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  19.30΄   προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις

 2. Συνομολόγηση Δανείου  μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 70% της υπό σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δήμο Σαμοθράκης. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου ποσού ύψους 8.000.000 ευρώ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 5. Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, του Β΄ τριμήνου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 6. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών, ημιφορτηγών, λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων. (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.).

 7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκσκαφέων-φορτωτών-grader-σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων. (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.).

 8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων, μηχανημάτων έργου. (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.).

 9. Μίσθωση ακινήτων για στέγαση των 2ου νηπιαγωγείου & νηπιαγωγείου Παλαγίας, του Δήμου Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 10. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή  μη για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Παλαγίας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 11. Τροποποίηση της 474/2010 Α.Δ.Σ. για υπεισέλευση κληρονόμων Παρδαλίδη Ευάγγελου του Νικολάου σε οικόπεδο στον Απαλό. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 12. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας-με διακριτικό τίτλο «ΙΩ2») του Ρούφου Σπυρίδωνα του Γεωργίου που βρίσκεται στο 5,5 χλμ Αλεξ/πολης Μάκρης. (εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φανή).

 13. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας), στον ΕΛΕΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. (εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φανή).

 14. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας), στον ΜΕΜΙΣ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΕΡΟΛ. (εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φανή).

 15. Σύσταση επιτροπών για Προγράμματα Παιδικής Προστασίας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 16. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 17. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ. ).

 18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξ/πολης λόγω χρέωση εκ παραδρομής. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.).

 19. Διαγραφές οφειλών ΠΟΕ από τέλη νεκροταφείων. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 20. Διαγραφές οφειλών ΠΟΕ κατόπιν  αιτήσεων. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 21. Έγκριση διοργάνωσης και μεταφοράς της Αγροτικής Έκθεσης Φερών. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 22. Έγκριση δαπανών μετακίνησης στη Βουλγαρία του Αντιδημάρχου Φερών, κ. Γκότση Νικόλαου και του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Δουνάκη Κων/νου. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 23. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 24. Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιπροσωπείας στην Αθήνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς για τη ΘΡΑΚΗ Α.Ε.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χ.).

 25.  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.).

 26. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγ. Αντ. Τ.Υ.)

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Γεώτρηση Ιάνας» (Εισηγ. Μπρίκα)

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γεώτρησης στο γήπεδο Αγνάντιας» (Εισηγ. Μπρίκα)

 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κόμβου Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου» (Εισηγ. Μπρίκα).

 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή προστατευτικών μηχανημάτων (ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός) ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Μπρίκα).

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Γεώτρηση κολυμβητηρίου» (Εισηγ. Μπρίκα).

 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός γεωτρήσεων ποτιστρών Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Μπρίκα).

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση γεωτρήσεων Δημοτικών Διαμερισμάτων» (Εισηγ. Μπρίκα).

 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αίθουσας εκδηλώσεων εργατικών κατοικιών Παλαγίας» (Εισηγ. Μπρίκα).

 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης λυόμενων αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Απαλού» (Εισηγ. Μπρίκα).

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δρόμο Μάκρης – Πλάτανος» (Εισηγ. Μπρίκα).

 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Μέστης» (Εισηγ. Μπρίκα).

 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση χώρου παρτεριών κ.λ.π. στροφής Εγνατία (πρώην Ακρωτήρι)» (Εισηγ. Μπρίκα).

 39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πάρκιν στο Ο.Τ. 426Β στην Μεταμόρφωση Σωτήρα» (Εισηγ. Μπρίκα).

 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής και δικτύου άρδευσης Άβαντα» (Εισηγ. Μπρίκα).

 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση τριών αιθουσών χορού στο Πολυδύναμο» (Εισηγ. Μπρίκα).

 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων μουσείου Φυσικής Ιστορίας» (Εισηγ. Μπρίκα).

 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μόνιμων διαβάσεων πεζών» (Εισηγ. Μπρίκα).

 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Αντουανέτας» (Εισηγ. Μπρίκα).

 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Δ. Άβαντα» (Εισηγ. Μπρίκα).

 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Α΄& Β΄Κοιμητηρίου» (Εισηγ. Μπρίκα).

 47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Α΄& Β΄ Κοιμητηρίου» (Εισηγ. Μπρίκα).

 48. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ. Καναρίδης).

 49. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ. Μπρίκα).

 50. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην Νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία» (Εισηγ. Μπρίκα).

 51. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Γεωλογική μελέτη ΚΕΓΕ» (Εισηγ. Μπρίκα).

 52. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης» (Εισηγ. Μπρίκα).

 53. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Μπρίκα).

 54. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου» (Εισηγ. Μπρίκα).

 55. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις (του πρώην Δήμου Φερών)» (Εισηγ. Μπρίκα).

 56. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Ο.Λ.Α. και Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση της ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης  Λιμένος  που είναι στη χρήση του Ο.Λ.Α. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 57. Παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος στα νέα ΝΠΔΔ του Δήμου, ακινήτων εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 58. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2011 του ΝΠΔΔ-«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

 59. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του νέου β΄ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ). (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.).

 60. Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας:
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
  (εισηγ. κ. Κατσαντούρας Χρ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς