πάμε μπροστά

Παρασκευή

26

Αύγουστος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

13o Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 31/8/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 25/8/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 57.945

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 31.8.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις

 2. Οικονομική ενίσχυση πυροπαθούς δημότη. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 3. Επιλογή υδρονομέων. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλεξ/πολης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του–Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 5. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 110/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ «Περί μείωσης των τελών ύδρευσης κατά 50% ΑμεΑ, Τρίτεκνων Οικογενειών και Μονογονεϊκών» . (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).

 6. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2011 στους υπαλλήλους της Κοινωνικής Πρόνοιας, για την καταβολή επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 7. Συγκρότηση Επιτροπών για Προγράμματα Παιδικής Προστασίας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

 8. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης θεμάτων προσωρινών διανομών Δημοτικής Κοινότητας Φερών. (εισηγ. κ. Γκότσης).

 9. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής Φιλοξενίας παιδιών από τη Σερβία για τις διακοπές του καλοκαιριού 2011. (εισηγ. κ. Άρτεμις Γονίδου).

 10. Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΩΔΩΝΗ», 315/2010 Α.Δ.Σ..(εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

 11. Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που αφορά την εταιρεία «Μ. Παπανικολάου – Φ. Μάγκος – Ν. Βασιλειάδης – Γ. Καραφυλλίδης ΟΕ». (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

 12. Έγκριση αποδοχής μηχανήματος HP SCANEJT N6350 με serial number CNOC3C604R, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τέρμα Τρωάδος), δωρεάν και χωρίς τίμημα. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).

 13. Μεταφορά προσωπικού και κοινωνικών προγραμμάτων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 14. Μεταφορά προσωπικού και κοινωνικών προγραμμάτων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξ/πολης στο ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 15. Έγκριση ύψους αμοιβής Προέδρου και αντιπροέδρου των ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» και «ΑΠΟΚΔΑ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 16. Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ» οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ζιώγας).

 17. Έγκριση υποβολής πρότασης για τον Δήμο Σαμοθράκης στα πλαίσια της 59/1534/31-03-2011 πρόσκλησης του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», κατηγορίας πράξεων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». (Εισηγ. κ. Βαμβακερός).

 18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

 19. Παράταση ανακομιδής οστών στο Α΄ και Β΄ κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης του Δήμου Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Γιαννέλος).

 20. Έγκριση παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

 21. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργου: «Επισκευή παλιού Δημαρχείου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό του Άβαντα». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και αρδευτικού δικτύου για άρδευση γηπέδου Άβαντα». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων – πεζοδρομήσεις» (Εισηγ. Νάκος Χ.)

 25. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι. )

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θεόδωρος Αγγλιάς