πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Σεπτέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 22/09/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής την Πέμπτη 22/09/2011.

https://www.pamemprosta.org/Files/EpitropiOikonomiki/20110922/20110922.Oikon.Epitropi.v1.00.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό εστάλη στα μέλη της επιτροπής:

=======================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ/πολη 16-9-2011
Αριθμ. Πρωτ. 62978

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γραφείο Δημάρχου την 22α Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ. 151/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (εισηγητής κ. Μπίκος Μ.)
  2. Μίσθωση κοντέινερ για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (εισηγ. κ. Πολυμερούδης)
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας ‘’Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Φερών και Τραϊανούπολης, ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού. (εισηγ. κ. Ντεφίδου)
  4. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: ‘’Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου’’ (εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Γ.)
  5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης» (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Γ.)
  6. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και απ’ευθείας ανάθεσης του έργου ‘’Διαμόρφωση αύλειου χώρου 5ου Δημοτικού Σχολείου’’. (εισηγ. κ. Χρυσοχοίδου).
  7. Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Απαλού» (εισηγ. κ. Παπαντωνίου)

Η παρούσα να επιδοθεί στον κ. Κογιομτζή Μιχαήλ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ευάγγελος Λαμπάκης