πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Σεπτέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

14ο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 28/09/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      Αλεξανδρούπολη   22/ 9/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 Αριθ. Πρωτ.    63.989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  28.9.2011  ημέρα Τετάρτη    και ώρα 19.00΄   προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έγκριση  4ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 980.000 ευρώ για το έργο: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Αναπροσαρμογή τελών τέλεσης Πολιτικών Γάμων (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για τέλη Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Διαγραφή οφειλών από  χρηματικό βεβαιωτικό κατάλογο, για πρόστιμα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Ανδριανούπολη Τουρκίας, στο πλαίσιο αδελφοποίησης των δύο Δήμων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 9. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου & Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΠΜ-Θ/ περιοχή Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11.  Παραχώρηση έκτασης στην εταιρεία ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε., για επέκταση των εγκαταστάσεών της. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 12. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαΐου-Ιουνίου 2011  & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 13. Καθορισμός του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14.  Παράταση ανοικοδόμησης οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του Ν.3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15.  Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνας) στην ΕΔΙΝΕΡΛΗ ΣΑΝΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 16. Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 598/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλεξ/πολης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του–Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 17. Απόσυρση Οχημάτων από την κυκλοφορία λόγω παλαιότητας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 18. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 19.  Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Α. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).
 20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Έγκριση λύσης σύμβασης του Ερευνητικού Προγράμματος: «Έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου-Πλατανότοπος Αλεξανδρούπολης – Ρέμα Μαΐστρου». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Καλλικρατικού Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)
 23. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση κτιρίου και ανάπλαση αύλειου χώρου πρώην νηπιαγωγείου Αρδανίου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 25. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή κόμβου παλιού Νοσοκομείου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (Μαΐστρου). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επέκταση περίφραξης Νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ. )
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ. )
 30. Έγκριση και παραλαβής μελέτης : «Εδαφοτεχνική μελέτη αποκατάστασης επέκταση κτιρίου Ωδείου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 31. Έγκριση και παραλαβής μελέτης : «Εδαφοτεχνική μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 32. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 33. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 34. Έγκριση Οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη, για τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 35. Εξέταση αίτησης της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Θεατρικό Εργαστήρι Φερών» για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου που βρίσκεται στις Φέρες & στην οδό 50ου Συντάγματος – Ανάκληση της αριθ. 71/2010 Α.Δ.Σ. Φερών. (εισηγ. κ. Γκότσης).
 36. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), στα πλαίσια του έργου «CYNOLOGY CENTER» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 37. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“CULTURAL <garden> heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο  του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013 & συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 19-21/10/2011 στο εξωτερικό (AUSTRIA KREMS). (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 38.  Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την επικαιροποίηση και τη συντήρηση του προτύπου ποιότητας ISO». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 39.  Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την επικαιροποίηση της διαχειριστικής επάρκειας». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 40. Εξώδικος συμβιβασμός της εδρεύουσας στην Αλεξανδρούπολη Ο.Ε. με την επωνυμία ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτησίας ραδιοφωνικού σταθμού maximum 93,6 fm stereo. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).
 41.  Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλατείας Απαλού». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 43.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Απαλού». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μιας ποτίστρας και επισκευή υπαρχουσών στον Άβαντα». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη κοιμητηρίων Ιάνας». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό του Άβαντα». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης στον χώρο ΣΜΑ – ΧΥΤΥ του περιφερειακού σχεδιασμού της ΠΑΜΘ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Α΄ και Β΄ Νεκροταφείων». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 49.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «αποστραγγιστικά έργα νοτίως αεροδρομίου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και καθαρισμός φράγματος Ν. Χιλής». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επαναφορά κοίτης ρέματος Μάκρης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη κοιμητηρίων Αμφιτρίτης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περιφράξεις Αγ. Γεωργίου Άβαντα – Πολιτιστικού κέντρου Πόταμου γηπέδου Αγ. Ανδρέα και παιδικής χαράς δεξαμενής». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς Απαλού». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 55. Έγκριση απολογισμών Σχολείων. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 56. Έγκριση απολογισμού πρώην ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ»,  οικονομικής  περιόδου από 1/1/2011 μέχρι & την 22/7/2011. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Θεόδωρος Αγγλιάς