πάμε μπροστά

Παρασκευή

14

Οκτώβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση και 15ο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 17/10/2011 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   13/10/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  67.711

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  17.10.2011   ημέρα  Δευτέρα       και ώρα  18.00΄     προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης, 2010. (εισηγ. α) Ισολογισμού κ. Χαρταμπάς  & β) Απολογισμού κ. Μαρτίδου).
 2. Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού πρώην Δήμου Φερών 2010. (εισηγ. α) Ισολογισμού κ. Ζέτη & β) Απολογισμού κ. Γεωργιάδου).
 3. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Τραϊανούπολης 2010. (εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φανή).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

========================================================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   13/10/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ. 67.712

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  17/10/2011   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19.00΄    προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε    ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  Δήμου Αλεξανδρούπολης, οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη διαδικασία πλειστηριασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου της αλλαντοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε. στις Φέρες. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΟΤΑ για την αειφορική Ενέργεια «Σύμφωνο των Δημάρχων». (εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.).
 5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου της ΚΑΣΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 7. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Χαρταμπάς).
 8. Καθορισμός προϋποθέσεων δικαιολογητικών για συμμετοχή στη συγκέντρωση παραγωγών Σαββάτου. (εισηγ. κ.Χαρταμπάς).
 9. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κ. TIULPANIN MIKHEIL. (εισηγ. κ. Δόβρης).
 11. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.. (κ. Δόβρης).
 12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγ. κ. Τοπαλούδη).
 13. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14. Έγκριση δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα Αντιδημάρχου Φερών & Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Ν.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15. Έγκριση δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ι. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 16. Έγκριση δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα του Δημοτικού Συμβούλου κ.  Ζητάκη Παναγιώτη. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 17. Έκδοση δύο (2)  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τους οδηγούς των Δημοτικών Ενοτήτων Φερών και Τραϊανούπολης, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κ. Τσιμέλα Βασίλειο. (εισηγ. κ. Γιαννέλος).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή και διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς επί της οδού Βενιζέλου Ο.Τ. 212. (εισηγ. κ. Γιαννέλος).
 19. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς