πάμε μπροστά

Πέμπτη

3

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 16ο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 7/11/2011 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                      Αλεξανδρούπολη   31/10/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Αριθ. Πρωτ.   70.843

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   7.11.2011 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), για την αδειοδότηση των χρυσορυχείων του Περάματος. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 3. Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του τέως Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κυρίου Νικόλαου Κουκουράβα. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Χρ. Ξανθόπουλος).
 6. Εξέταση αιτήματος της «΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών ΄Εβρου», για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση Δημοτικού χώρου (γραφείου) για τις ανάγκες του Σωματείου τους. (Εισηγ. κ. Χρυς. Ξανθόπουλος).
 7. Διαγραφές παραβάσεων Κ.Ο.Κ.. (εισηγ. κ. Δόβρης Ηλίας).
 8. Διαγραφή βεβαιωθεισών οφειλών από πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 9. Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο, για τέλη επί των ακαθαρίστων  εσόδων επιχειρήσεων. (εισηγ. κ. Αραπίδου – Μόκαλη Αργυρή).
 10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς  καταλόγους, για τέλη Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Τοπαλούδη Σοφία).
 11. Ορισμός ορκωτού λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών του Δήμου, οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης).
 12. Ορισμός υπολόγων διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011 των Προνοιακών Επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομος).
 13. Καθορισμός του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 14. Μεταβίβαση Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκής Αγοράς της ΖΕΛΕΛΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑΣ (παρ. Ε, άρθ. 2, Π.Δ. 51/2006). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 15. Τροποποίηση και Ανανέωση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου (παρ. 3, άρθ. 5, Π.Δ. 254/2005) του ΣΙΑΚΗΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑ κατοίκου Κόμαρου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ.  Ξανθόπουλος).
 16. Έγκριση της αριθ. 159/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της αριθ. 418/2011 διαταγής πληρωμής». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 17. Έγκριση της αριθ. 154/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Απολογισμός οικονομικών στοιχείων της ΙΔΙΟΡΥΘΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΦΕΡΩΝ, συμφωνία – τακτοποίηση λογαριασμών-βιβλίων  σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ΕΓΛΣ, εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4002/2011, και της ΠΟΛ. 1184/2011 καθώς και του Ν. 2238/2004 και του Ν. 2859/2000.». (εισηγ. κ. Δουνάκης).
 18. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 19. Ανάκληση της αριθ. 300/2011 Α.Δ.Σ., με θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 20. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», με εγγύηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).
 21. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Κατσαντούρας).
 22. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.). (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 23. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 24. Παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Καλλιτεχνικών Δράσεων και Σπουδών», αιθουσών για καλλιτεχνικές δράσεις. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 25. Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων διάβασης αρμάτων στρατού». (Εισηγ.  Γερακόπουλος Χρ.)
 26. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Φαλέκας Ι.)
 27. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 28. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 29. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (αναθεωρήσεων) του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Παλαγίας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 30. Έγκριση σύναψης σύμβασης υπεργολαβίας του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 31. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 32. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 33. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 34. Έγκριση 3ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματική Σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.)
 35. Έγκριση παραλαβή μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Ζήση». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Διον.)
 36. Έγκριση παραλαβή μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Ιωάννου». (Εισηγ. Μαστορόπουλος Διον.)
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Πέπλου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη όλων των δεξαμενών στα Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εφαρμογή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων & Διάνοιξη Αγροτικού δρόμου στη Χιλή». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Ιχθυαγοράς». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς