πάμε μπροστά

Σάββατο

5

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 16ου ΔΣ (7/11/2011)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 16ου τακτικού ΔΣ της ερχόμενης Δευτέρας σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Το αρχείο αυτό επεξεργαστήκαμε και αφού ταξινομήσαμε τις εισηγήσεις και προσθέσαμε σχόλια, το αναρτούμε στη σελίδα μας προς ενημέρωση των δημοτών. Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

16 Τακτικό ΔΣ:

https://www.pamemprosta.org/Files/DS/20111107.16oDS/20111107.16oDS.v1.00.pdf

Να σημειωθεί ότι για όσα θέματα δεν βλέπετε εισηγήσεις στο παραπάνω έγγραφο, είναι γιατί απλά δεν έχουν ακόμα μοιραστεί στους δημοτικούς συμβούλους.

 

Τα θέματα για τα οποία δεν έχουν, ως τώρα, μοιραστεί οι εισηγήσεις είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 2 – Γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), για την αδειοδότηση των χρυσορυχείων του Περάματος.

Θέμα 3 – Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του τέως Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κυρίου Νικόλαου Κουκουράβα.

Θέμα 24 – Παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Καλλιτεχνικών Δράσεων και Σπουδών», αιθουσών για καλλιτεχνικές δράσεις. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

Εισηγητής κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. (τηλ. 25510-64100 & 64102, dimarxos@alexpolis.gr)

 

Θέμα 5 – «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξ/πολης»

Θέμα 13 – Καθορισμός του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Θέμα 16 – Έγκριση της αριθ. 159/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της αριθ. 418/2011 διαταγής πληρωμής».

Θέμα 18 – Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων.

Εισηγητής σε όλα τα παραπάνω θέματα είναι ο κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος , αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
(τηλ. 2551064103, email : xr@alexpolis.gr)
https://www.alexpolis.gr/default.asp?static=4  https://www.alexpolis.gr/assets/xanthopoulos.pdf

Θέμα 7 – Διαγραφές παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

Εισηγητής ο κ. Δόβρης Ηλίας

 

Θέμα 19 – Ανάκληση της αριθ. 300/2011 Α.Δ.Σ., με θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. (εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης).

Εισηγητής ο κ. Γιάννης Φαλέκας, αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης-Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

 

Θέμα 21 – Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».

Εισηγητής για το παραπάνω ο κ. Κατσαντούρας Χρήστος, πρόεδρος του Πολυκοινωνικού (Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προστασίας και Περιβάλλοντος).

 

Θέμα 22 – Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.).

Θέμα 23 – Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., οικ. έτους 2011.

Εισηγητής για τα δύο παραπάνω ο κ. Ζιώγας Χρήστος, Πρόεδρος ΔΣ του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης)