πάμε μπροστά

Πέμπτη

10

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 12η συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας την Πέμπτη 10/11/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Κοινότητες, Πρόσκληση Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πολης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                            Αλεξανδρούπολη   07/11/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                      Αριθ. Πρωτ.        72350 / 2011 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  της  Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/11/2011 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  19.00’ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα:

1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων
2. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής

Η  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αλεξανδρούπολης

Μαρία Πόντικα

=========================================