πάμε μπροστά

Παρασκευή

11

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 17ο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 14/11/2011 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                           Αλεξανδρούπολη  10/11/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αριθ. Πρωτ.  73.125

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  14.11.2011   ημέρα Δευτέρα     και ώρα 18.00΄     προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   Τακτική  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε., για συναίνεση παραχώρησης έκτασης, στην περιοχή Αμφιτρίτης, ιδιοκτησίας Δ/νσης Γεωργίας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 3. Καθορισμός όρων χορήγησης άδειας συμμετοχής & λειτουργίας στη Συγκέντρωση Παραγωγών του Σαββάτου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 4. Άσκηση  ενδίκων μέσων κατά των με αριθμούς 271/2496/Δ.Π./276/2010 και 272/2497/Δ.Π./277/2010 αποφάσεων διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης.  (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 5. Παραίτηση από ένδικα μέσα για την υπ΄αριθ.  482/2011, διαταγή πληρωμής. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 6. Αποδοχή ή μη   πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών. (εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία).
 7. Συμπλήρωση της αριθ. 480/2011 Α.Δ.Σ. «Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητού, σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά».  (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 8. Εξέταση αιτήματος  του ΤΣΑΡΔΙΔΗ ΑΔΑΜ, για διαγραφή οφειλής, από μισθώματα αγρών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 9. Καθορισμός αριθμού αδειών που χορηγούνται στις εκδιδόμενες  με  αμοιβή γυναίκες (τροποποίηση της αριθ. 193/2001 Α.Δ.Σ.). (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 10. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 & απαλλαγή υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 12. Ψήφιση  σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγητές  κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι ΝΠΔΔ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς