πάμε μπροστά

Τετάρτη

16

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σε δημοπρασία τα κυλικεία Κλειστού Γυμναστηρίου & Κολυμβητηρίου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια

Αλιεύσαμε δύο διακηρύξεις, με καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων συνδημοτών μας.

Αφορούν ανοιχτές προφορικές μειοδοτικές δημοπρασίες εκμίσθωσης των κυλικείων του κλειστού γυμναστηρίου και του κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.


 

Δημοπρασία Κυλικείου Κλειστού Γυμναστήριου Αλεξανδρούπολης
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 στα γραφεία Διοίκησης του Α.ΠΟ.Κ.∆.Α., εντός Σταδίου «Φώτης Κοσμάς», ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Σαν τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ μηνιαίως.
Η επίσημη δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εδώ:
https://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΒΣΟΚ1Ν-ΝΗΖ

 

Δημοπρασία Κυλικείου Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 στα γραφεία Διοίκησης του Α.ΠΟ.Κ.∆.Α., εντός Σταδίου «Φώτης Κοσμάς», ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Σαν τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ μηνιαίως.
Η επίσημη δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εδώ:
https://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΒΣΟΚ1Ν-5ΘΗ