πάμε μπροστά

Παρασκευή

25

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 18ο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30/11/2011 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ             Αλεξανδρούπολη 24/11 /2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Αριθ. Πρωτ. 76.499

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30.11.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου επί τη βάσει των αιτημάτων του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 3. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» και εκλογή νέου Προέδρου. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Αποδοχή όρων του με αρ. Φ.914.2/18/49637/17-11-2011 έγγραφο της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ», περί διελεύσεως του περιφερειακού δρόμου από τα στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Ανάκληση της 364/2010 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης για «ανταλλαγή οικοπέδου με ίσης αξίας έκταση ιδιώτη που προήλθε από πράξη εφαρμογής». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 6. Ανάκληση της αριθ. 452/2010 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και λήψη νέας απόφασης για «Εκποίηση δημοτικού αγρού υπό ένταξη, αρ. 426 αγρ/τος Καλλιθέα – Ν. Χηλής με δημοπρασία». (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 7. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β’ κοιμητηρίου». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Αισύμης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΜΒΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΜΒΡΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΨΑΣ». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Κίρκης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 19. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 309/2008 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 634». (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 20. Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 460Β ιδιοκτησίας Πατλάκα. (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 21. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 298 (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 22. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης ανάμεσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και στο Ο.Τ. 591 (εισηγ. κ. Μαστορόπουλος).
 23. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).
 24. Προσωρινές διανομές καλλιεργητικής περιόδου 2011 – 2012 στο Αινήσειο Δέλτα. (εισηγ. κ. Γκότσης).
 25. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 19-21/10/2011 στο εξωτερικό (Αυστρία, Krems), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 26. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 18-19/10/2011 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης «CYNOLOGY CENTER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 27. Έγκριση της προμήθειας οχήματος (4χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).
 28. Έγκριση πραγματοποίησης ελέγχου οστεοπόρωσης στους κατοίκους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. (εισηγ. κ. Ζητάκης).
 29. Ανάκληση της αριθ. 516/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα «επιχορήγηση του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών για συμμετοχή σε Παγκόσμιο Φεστιβάλ “US Martial Arts Festival – 2011”». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 30. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 31. Υποβολή προς έγκριση ή μη της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 32. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 33. Συμμετοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 34. Συμμετοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 35. Συγχώνευση των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 36. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Γ.Γ. Δήμου, στην Αθήνα, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 37. Συνέχιση διαδικασίας προσφυγής επί καταλογισθέντος τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 38. Έγκριση του αριθ. 4/2009 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών «περί απόρριψης αιτήματος ακύρωσης εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 39. Έγκριση των αριθ. 2/2008, 3/2008, 4/2008, 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009, 10/2009, 11α/2009, 11β/2009 & 1/2010 πρακτικά της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 40. Παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων για την αριθ. 428/2011 διαταγή πληρωμής. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 41. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).
 42. Λήψη απόφασης περί ανάληψης οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΔΗΚΕΑΛ από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Ζιώγας).
 43. Ανακήρυξη του έτους 2012 σε έτος ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. (εισηγ. κ. Πρόεδρος).
 44. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ετών 2011 – 2014. (εισηγ. κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεων)
 45. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς