πάμε μπροστά

Δευτέρα

28

Νοέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης – προτάσεις παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μεγάλα θέματα δήμου, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 3852/2010 «για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων» εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εξειδικεύετε κατ’ έτος σε ετήσιο προγραμματισμό και ετήσιο προϋπολογισμό. Ειδικά για την δημοτική περίοδο 2011-2014 το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ετών.


Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποσκοπούν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων και των δράσεων που υλοποιούνται, να αποτελεί μια σταθερή λειτουργία  και διαδικασία στην οποία πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των θεσμών – φορέων και του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμου μας, καταθέτουμε ως δημοτική ομάδα τις δικές μας σκέψεις και προτάσεις για το πως θέλουμε το δήμο της Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα χρόνια και ποιες θεωρούμε προτεραιότητες για το άμεσο μέλλον.

Καταθέτουμε ένα σχεδιασμό με βάση τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες του σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές, γιατί πιστεύουμε πως ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι η απάντηση κατά βάση στο ερώτημα πως θέλουμε την πόλη μας, το δήμο μας, το νομό μας στα επόμενα 20 – 30 χρόνια. Τι δηλαδή θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά αλλά και σε αυτές που θα ακολουθούσουν.

Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε στην εκπόνηση ενός σχεδίου που θα θέτει προτεραιότητες στην άσκηση πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού, λειτουργικού και βιώσιμου δήμου. Επειδή η οικονομική κρίση, η κρίση θεσμών και αξιών δοκιμάζει και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, οφείλουμε σε ότι σχεδιάζουμε και αποφασίζουμε να υλοποιήσουμε, να γίνεται με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

 • να καταστεί ο δήμος της Αλεξανδρούπολης αναπτυξιακός πόλος όχι μόνο της περιφέρειας ΑΜΘ αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην πράξη και όχι στα λόγια.
 • η εξασφάλιση ποιότητας ζωής υψηλού επιπέδου μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και της αλληλεγγύης ευπαθών κοινωνικά ομάδων αλλά και μεταξύ πολιτών και γενεών.
 • η ορθολογική χρήση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Πράσινη ανάπτυξη, αιολική και ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία και υδάτινοι πόροι.
 • η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης μέσα από την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • η βελτίωση της οργανωτικής δομής του δήμου, η κατάρτιση του στελεχιακού υπαλληλικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δήμους και φορείς.
 • η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • η ενημέρωση – συνεργασία των υπαλλήλων του δήμου με τους αιρετούς για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, επωφελεία όλων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας απαιτεί δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών σε εθνικό επίπεδο.  Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των αρμοδιοτήτων λόγω του Καλλικράτη διαμορφώνει νέες συνθήκες στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε μια περίοδο που υπάρχει δυσκολία στην υλοποίηση προγραμμάτων, που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της ελληνικής οικονομίας πιέζει για δημοσιονομικές προσαρμογές και το ΕΣΠΑ λόγω αδυναμίας καταβολής της ίδιας συμμετοχής της χώρας δεν ξεπαγώνει, οι προτάσεις μας θα πρέπει να είναι ουσιαστικές και εφικτές και ΟΧΙ έκφραση επιθυμιών. Θα πρέπει το όραμα μας για το δήμο να συνυπάρχει με την πραγματικότητα. Η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.

ΑΞΟΝΑΣ 1ΟΣ

ΝΕΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ 

Στόχος κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να  είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου μέσα από δράσεις με άμεσα εμφανή  αποτελέσματα στον:

 • χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός πλήρως οργανωμένου και σωστά δομημένου Δήμου
 • Κατασκευή περιφερειακής οδού στην πόλη της Αλεξανδρούπολης
 • ολοκλήρωση και επέκταση του σχεδίου πόλης με ορίζοντα τριαντακονταετίας
 • κυκλοφοριακή μελέτη για το σύνολο του δήμου
 • αύξηση του πρασίνου σε ποσοστό ανά κάτοικο και προσπάθεια διατήρησης και ανανέωσης του υπάρχοντος
 • διατήρηση και αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και απόδοση αυτών στους δημότες
 • διατήρηση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων και προσπάθεια δημιουργίας νέων
 • δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων με αξιοποίηση των αποθηκών στο λιμάνι
 • προσπάθεια αναβάθμισης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων του δήμου επωφελεία όχι μονό των κατοίκων του ιστού της πόλης αλλά και όλων των δημοτικών διαμερισμάτων
 • διαμόρφωση και ανάπλαση της παραλίας της πόλης για να δώσουμε στους δημότες ένα χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων αλλά και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της
 • δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση και διατήρηση των χώρων για τους πεζούς και επέκταση των διαδρομών του ποδηλατοδρόμου σε γύρω οικισμούς (Μαΐστρος – Απαλός – Χιλή – Παλαγία – Παραλία)
 • δημιουργία εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Αγροτικού Περιφερειακού Ιατρείου των Φερών
 • θέσπιση επισκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα υπηρεσιών του δήμου και συνεργαζόμενων φορέων, όπως Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο κλπ, στα δημοτικά διαμερίσματα ώστε να δημιουργηθεί αίσθημα ασφαλείας και όχι απομόνωση στους κατοίκους αυτών
 • ανάπλαση του χώρου της περιοχής του ρέματος Γκοτζιά στις Φέρες.
 • ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης και στα δημοτικά διαμερίσματα και βελτίωση του τομέα καθαριότητας του δήμου

 

ΑΞΟΝΑΣ 2ΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Είναι απαίτηση των καιρών η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για την διαφαινόμενη αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού.

 • η στήριξη των βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων
 • η ενίσχυση της έννοιας του εθελοντισμού σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας
 • η ίδρυση συμβουλευτικών σταθμών για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικά κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά
 • δράσεις για ηλικιωμένους
 • προγράμματα μειωμένων δημοτικών τελών
 • προγράμματα για μειονοτικές ομάδες
 • η στήριξη και η προώθηση δράσεων της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο κλπ) είναι δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ανακουφιστικά στις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

 

ΑΞΟΝΑΣ 3ΟΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

η συνένωση ενός αστικού δήμου με δυο δήμους κατεξοχήν αγροτικούς δημιουργεί νέα δεδομένα και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει:

 • αξιοποίηση και προστασία του Δέλτα
 • ανάδειξη του ορεινού όγκου – του Απολιθωμένου Δάσους
 • η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και να ενταθούν σε όποια προγράμματα παρουσιαστούν. Στόχος η επιλογή δράσεων μικρού οικονομικού κόστους ενώ παράλληλα θα αναδεικνύουν την περιοχή μας.
 • ολοκλήρωση των αρδευτικών υποδομών στις Φέρες – Δορίσκο – Μοναστηράκι – Πέπλο
 • ολοκλήρωση των αναδασμών σε όλη την επικράτεια του δήμου της Αλεξανδρούπολης είναι επιτακτική ανάγκη. Έργα βέβαια ο δήμος από μόνος του δεν μπορεί να υλοποιήσει γι’ αυτό και απαιτείται η διεκδίκηση κονδυλίων από την κεντρική εξουσία
 • η αγροτική οδοποιία είναι ένα έργο μικρό σε ποσοστό στον πρώην δήμο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα στο διευρυμένο Καλλικρατικό δήμο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

ΑΞΟΝΑΣ 4ΟΣ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

η οικονομική κατάσταση του δήμου, η αδυναμία πρόσληψης προσωπικού και οι προκλήσεις που δημιουργεί ο Καλλικράτης θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του δήμου. Δηλαδή απαιτείται:

 • η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου με την μεγίστη αξιοποίηση του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού και των νέων τεχνολογιών
 • η ορθολογική αναδιάταξη του προσωπικού
 • η αποτελεσματικότερη συνεργασία των οργανικών μονάδων του δήμου
 • η συστηματική συνεργασία αιρετών και υπάλληλων του δήμου

Η επιμόρφωση του προσωπικού και των αιρετών πιστεύουμε ότι είναι από τις βασικές προτεραιότητες αυτής της δημοτικής θητείας για να καταστεί ο δήμος μας ισχυρός με επίκεντρο τον άνθρωπο. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 5ΟΣ

Πιστεύοντας ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δήμου προτείνουμε:

 • την δημιουργία γραφείου πρωτογενούς τομέα με σκοπό την ενημέρωση και προσανατολισμό των αγροτών σε νέες δυναμικές καλλιέργειες ενώ παράλληλα να καταβληθεί προσπάθεια για την τυποποίηση και προώθηση των επώνυμων αγροτικών προϊόντων
 • δημιουργία σφαγείου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης
 • η εκμετάλλευση του υδάτινου όγκου και της γεωθερμίας με στόχο την ανάπτυξη δυναμικών καλλιεργειών και θερμοκηπίων (φράγμα Καβησού, αρδευτικό ελαιώνα Μάκρης, γεωθερμικό πεδίο Τραϊανούπολης).
 • δημιουργία εδαφολογικού εργαστηρίου
 • επέκταση των δικτύων της ΔΕΗ στα αγροκτήματα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
 • διεκδίκηση μαζί με όλους τους φορείς του νομού την επανασύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων και του τουρισμού.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η κατάρτιση και ο σχεδιασμός ενός επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας εισήγησης της δημοτικής αρχής και αντιεισηγήσεων παρατάξεων και προσώπων.

Οφείλει και πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου δήμου, δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, φορέων και πολιτών. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πρέπει να ακουστούν οι πολίτες και να γίνει κτήμα τους αυτή η προσπάθεια. Το αν έγινε και πως έγινε ας μου επιτραπεί να αμφιβάλλω.

Παράλληλα πρέπει να είναι γνωστές και οι προτάσεις των άλλων θεσμών, (περιφέρεια – κεντρική εξουσία – Ευρωπαϊκή Ένωση), για να ληφθούν υπόψη της κατάρτισης του Ε.Π του δήμου.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την βοήθεια των φορέων, των δημοτικών παρατάξεων και του στελεχιακού δυναμικού του δήμου μας, αλλά και την συμμετοχή των πολιτών θα καταρτιζόταν ένα ιδανικό επιχειρησιακό σχέδιο για το σήμερα και το αύριο του δήμου. Όμως στρατηγικά σχέδια, επιχειρησιακά σχέδια και τοπικά σχέδια ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί και στο παρελθόν. Τα συρτάρια των γραφείων δήμων, πρώην νομαρχιών και περιφερειών είναι γεμάτα από ογκώδεις φακέλους στρατηγικών σχεδίων που δεν ολοκληρώθηκαν ούτε καν ξεκίνησαν. Άλλοτε γιατί οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούσαν και άλλοτε γιατί οι προτεραιότητες (πολιτική) ήταν διαφορετικές από τις ανάγκες των πολιτών.

Ίσως γιατί τα στρατηγικά σχέδια έγιναν για να γίνουν και να μας θυμίζουν μεγαλοϊδεατισμούς και σίγουρα είτε υπουργοί είτε στελέχη που επισκέπτονταν το νόμο δεν κατανόησαν ποτέ τις πραγματικές μεγάλες ανάγκες της περιοχής και των πολιτών της. Τα οποία στρατηγικά σχεδία έγιναν μέσα σε τέσσερις τοίχους από τεχνοκράτες υπάλληλους ή εταιρείες για τον τόπο και τους πολίτες του, γι’ αυτούς χωρίς αυτούς και σήμερα, αποτελούν μουσειακά κείμενα και ιστορικές αναφορές για χαμένες ευκαιρίες γι’ αυτόν τον τόπο.