πάμε μπροστά

Δευτέρα

5

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μέχρι 50% μειώνει τα τιμολόγια του νερού η ΔΕΥΑΔ στη Δράμα!

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Πασχάλης Δρακόπουλος, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Συνεπής στις δεσμεύσεις της η Δημοτική Αρχή για μείωση των τιμολογίων της ΔΕΥΑΔ ανακοινώνει ότι προχωρά για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Δράμας σε σημαντικά μεγάλες μειώσεις που φθάνουν μέχρι 50% της αξίας των τιμολογίων της, με στόχο να στηρίξει οικονομικά τους πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από την κρίση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα η ΔΕΥΑΔ έχει ήδη ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα εκτέλεσης έργων στο οποίο περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε πρώτη φάση.

Αναλύοντας και κατανοώντας το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να προγραμματίσει την πορεία της για την επομένη τριετία η Δημοτική Αρχή διαμορφώνει ως όφειλε μια νέα στρατηγική με την Τιμολογιακή Πολιτική.

Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική, λοιπόν, λαμβάνοντας υπ ‘όψη:

  • την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας και των πολιτών
  • την οικονομική θέση της επιχείρησης , και
  • το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων που έχει αποφασίσει να εκτελέσει

πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δυο βασικούς αλληλοσυγκρουόμενους άξονες:

  • Την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης , και
  • Την κοινωνική πολιτική σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον.

Για τους λόγους αυτούς η ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν θα μπορούσε να είναι μονοσήμαντη προσεγγίσει αλλά μια νέα σύνθετη ενεργεία και με άλλη αντίληψη, λαμβάνοντας υπ’ όψη πολλούς παράγοντας, δημιουργώντας έτσι ένα ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ πολλαπλών στόχων.

Συγκεκριμένα, αντικαθιστούμε το παλαιό και ξεπερασμένο σύστημα μηχανοργάνωσης με την επιλογή ενός νέου πιο σύγχρονου και ευέλικτου το όποιο θα αποτελέσει και εργαλείο λήψης αποφάσεων καθώς δίνει την δυνατότητα άντλησης σημαντικών πληροφοριών τόσο για τεχνικά όσο και οικονομικά δεδομένα και ακόμη δυνατότητα επικοινωνίας με τον καταναλωτή (αποστολή μηνύματος για διακοπές, στοιχειά που αφορούν τον ενοικιαστή, αποστολή πληροφοριακών φυλλαδίων κλπ)

Για πρώτη φορά στην τιμολογιακή πολιτική λαμβάνεται υπ όψη το θέμα του υδατικού ισοζυγίου και κυρίως το θέμα του ατιμολόγητου νερού.

Ο στόχος της μείωσης του ατιμολόγητου νερού, απαιτεί μία νέα αντίληψη, σχεδιασμό και πρακτική συνολικά στην διαχείριση του δικτύου ύδρευσης.

Η αλλαγή αυτή, εκτός από τα οικονομικά οφέλη, θα προσφέρει και μία καλύτερη υπηρεσία στους δημότες, θα βοηθήσει την συνεχή επικοινωνία ΔΕΥΑΔ – Δημοτών και γενικά θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Οι βασικοί στόχοι της νέας τιμολογιακής πολιτικής είναι οι εξής:

  • Στοχευμένες πολιτικές για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων και
  • Βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης

Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων προτείνονται οι εξής ενέργειες:

Α. Αλλαγή του διαστήματος τιμολόγησης από τρίμηνο σε δίμηνο .

Β. Έκπτωση 7% για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών.

Γ. Κατάργηση του πάγιου και μετατροπή του σε κυβικά ελάχιστης
κατανάλωσης.

Δ. Μείωση του συντελεστή αποχέτευσης από το 100% της αξίας του νερού στο
50 %.

Ε. Έκπτωση 15% και αφαίρεση των τόκων σε όσους εξοφλήσουν εφάπαξ παλαιούς λογαριασμούς έως 31/12/2011 και έκπτωση 10% σε 12 δόσεις.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τα τιμολόγια αυτά αφορούν σε καταναλωτές που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες :
Πολύτεκνοι: 60% επί της άξιας νερού του αντιστοίχου τιμολόγιου βάση του όποιου τιμολογείται το ακίνητο
Παραπληγικοί – Κωφάλαλοι: 50% επί της άξιας νερού του αντιστοίχου τιμολόγιου βάση του όποιου τιμολογείται το ακίνητο
Τρίτεκνοι και Μονογονεακές οικογένειες: 30% επί της άξιας νερού του αντιστοίχου τιμολόγιου βάση του όποιου τιμολογείται το ακίνητο
Γ.4. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80%: 30% επί της άξιας νερού του αντιστοίχου τιμολόγιου βάση του όποιου τιμολογείται το ακίνητο.
Μείωση της εγγύησης για νέα σύνδεση ή αλλαγή ονόματος από 100€ σε 50€.
Μείωση των τελών σύνδεσης κατά 30% .

Ενεργοποίηση στην τιμολόγηση του Δήμου Δράμας.
Η τιμολογιακή πολιτική προσπαθεί να εκπληρώσει δυο αντιδιαμετρικούς στόχους που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των ευπαθών ομάδων και καταναλωτών με μικρές και μεσαίες καταναλώσεις χωρίς όμως να θίγει την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων.
Ο τελικός στόχος είναι να μειώσει η επιχείρηση τις δαπάνες της στον μέγιστο βαθμό και τελικά την τιμή του παραγόμενου νερού ώστε το όφελος αυτό να το μετακυλήσει στους καταναλωτές.

Πηγή: godrama.gr