πάμε μπροστά

Δευτέρα

19

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 19ο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 22/12/2011 ώρα 20:00 στις Φέρες

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                         Αλεξανδρούπολη 16/12 /2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                   Αριθ. Πρωτ. 80946

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 22.12.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΩΝ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.κ’ Δ. (Εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 3. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2011. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 4. Μετατόπιση περιπτέρου στις Φέρες της Μαγγίδου Ιορδάνας. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 5. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2012. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 6. Ορισμός υπολόγων διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 των προνοιακών επιδομάτων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 8. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 9. Προσαυξήσεις ΙΚΑ και ΔΟΥ εκπρόθεσμων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 10. Έγκριση Δαπανών δημοσίων σχέσεων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 11. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Φερών. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 12. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας – προσδιορισμός θέσεων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 13. Εκποίηση οικοπέδου στην Αισύμη σε άστεγο Δημότη (άρθρο 187 Ν. 3463/2006). (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 14. Αίτηση της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ για παράταση της σύμβασης για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – fax – φωτοτυπικών. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 15. Αίτηση του Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση της σύμβασης για προμήθεια γραφικής ύλης. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 16. Αίτηση του ΞΙΩΤΙΔΗ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση της σύμβασης για προμήθεια ειδών καθαριότητας. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
 17. Έγκριση απολογισμού πρώην Νομικών Προσώπων. (εισ. κ.Ζητάκης)
 18. Έγκριση προϋπολογισμού του Πολυκοινωνικού για το 2012. (εισ. κ.Ζητάκης)
 19. Ανανέωση της προσωρινής διανομής ακτημόνων για την καλλιεργητική περίοδο 2011-12 στην Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισ. κ. Γκότσης)
 20. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη επί διαταγών πληρωμής. (Εισ. κ. Παπατζελίδης)
 21. Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2011 – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2012. (εισ. κ. Βαμβακερός)
 22. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για καταστροφή μη αναλωσίμων υλικών. (εισ. κ. Γιαννέλος)
 23. Έγκριση απόφασης που αφορά στη μείωση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης κατά 50% των ΑμεΑ, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. (εισ. κ. Ουζουνίδης)
 24. Έγκριση αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθμ. 426 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μάκρης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Μάκρης. (εισ. κ. Ουζουνίδης)
 25. Καθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2011 στην Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισ. κ. Ουζουνίδης)
 26. Καθορισμός τελών ύδρευσης–αποχέτευσης έτους 2011 στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. (εισ. κ. Ουζουνίδης)
 27. Λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας (να παραμείνει κλειστή από την Ακαδημία έως την άνοδο , την 31-12-2011 από τις 10πμ έως 16.00 μμ. (εισ. κ. Δήμαρχος)
 28. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόσης 2011 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. (εισ. κ. Γερακόπουλος)
 29. Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «Αγωγοί Ομβρίων» (εισ. κ. Αδαμάκης)
 30. Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων». (εισ. κ. Αδαμάκης)
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης».( εισ. κ. Μπρίκα)
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποϊία Αισύμης». (εισ. κ. Μπρίκα)
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (εισ. κ. Μπρίκα.)
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου φωτεινών σηματοδοτών λόγω ατυχημάτων». (εισ. κ. Αδαμάκης)
 35. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Ιτέας». (εισηγ. κ. Μπρίκα)
 36. Έγκριση χορήγησης – παράτασης του έργου «Συντήρηση διδακτηρίων». (εισ. κ. Γερακόπουλος)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς