πάμε μπροστά

Τετάρτη

21

Δεκέμβριος 2011

1

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της 15/12/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινότητες, Πρόσκληση Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πολης

Ακολουθεί η πρόσκληση και τα ανεπίσημα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της 15/12/2011. Ευχαριστούμε το σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας της συμπολίτευσης κ. Χρήστο Γκιουμουσίδη για τις εισηγήσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που μας απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                 Αλεξανδρούπολη 12/12/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                            Αριθ. Πρωτ. 79761
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, όπως την 15/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα :

1. Τοποθέτηση φαναριού στην συμβολή των οδών Νικομήδειας και Λεωφόρου Δημοκρατίας .
2. Φωτισμός στην οδό Αμισού.
3. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
4. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αλεξανδρούπολης

Μαρία Πόντικα

=======================

Θέμα 1: Τοποθέτηση φαναριού στην συμβολή των οδών Νικομήδειας και Λεωφόρου Δημοκρατίας. Εισήγηση(Χρήστος Γκιουμουσίδης)

Η συμβολή των οδών λεωφόρου Δημοκρατίας & Νικομηδείας είναι ένα ιδιαίτερα επιφορτισμένο με κίνηση σημείο της Αλεξανδρούπολης, αφού από την Νικομηδείας τα οχήματα και δίκυκλα πηγαίνουν μέσω της οδού Άβαντος σε Άβαντα, Αισύμη και Μεγάλο Δέρειο (Δήμος Σουφλίου). Επιπρόσθετα η  λεωφόρος Δημοκρατίας έχει τεράστια κυκλοφοριακή κίνηση εφόσον είναι η μια και μοναδική κεντρική λεωφόρος της Πρωτεύουσας του Νομού Έβρου. Κατά συνέπεια η αρμόδια επιτροπή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να ενσκύψει με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα και να το επιλύσει από κοινού με το οικείο Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρουπόλεως.

Ακολούθησε πρόταση από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρουπόλεως κ. Ματζιάρη, Κωστικίδη & Γκιουμουσίδη, ώστε και κάποιο ή κάποια μέλη της Δημοτικής Κοινότητας να συμμετέχουν στην επιτροπή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να συνδιαμορφώνονται οι τελικές της αποφάσεις.

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 2: Φωτισμός στην οδό Αμισού. Εισήγηση κ. Μαρία Πόντικα, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

Η οδός Αμισού βρίσκεται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και είναι πλήρως βυθισμένη στο σκοτάδι κατά τις νυκτερινές ώρες λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού. Κατά συνέπεια χρήζει άμεσης παρεμβάσεως εκ μέρους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας (οικείο τμήμα τοποθέτησης στύλων φωτισμού της ΔΕΗ).

Στη συνέχεια τέθηκε θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως από τον Σύμβουλο Χρήστο Γκιουμουσίδη για τον ελλιπέστατο φωτισμό επί της οδού Μπιζανίου, που είναι παράλληλη στην λεωφόρο Δημοκρατίας (μεταξύ των οδών Συληβρίας & Μηδείας) και κατά συνέπεια χρήζει άμεσης παρέμβασης του Δήμου για την αναγκαία φωταγώγηση αυτής της οδού.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3:  Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. Εισηγητής Παναγιώτης Ματζιάρης

Ψηφίστηκαν ομόφωνα οι προεγκρίσεις κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων από το οικείο τμήμα καταστημάτων του Δήμου μας και την αρμόδια υπάλληλο κ. Στογίδου Μαρία.

Θέμα 4:  Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής. Εισηγητής Παναγιώτης Ματζιάρης

Ψηφίστηκαν ομόφωνα οι προεγκρίσεις κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων από το οικείο τμήμα καταστημάτων του Δήμου μας και την αρμόδια υπάλληλο κ. Στογίδου Μαρία.

1 Σχόλιο