πάμε μπροστά

Πέμπτη

22

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και αποτελέσματα συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής της Δευτέρας 19/12/2011

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Μιχάλης Κογιομτζής, Οικονομικά δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 19/12/2011, κάνοντας κλικ εδώ!

=======================

Ενημερωθείτε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν:

Αποτελέσματα οικονομικής επιτροπής

Θέμα 1: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

Το δάνειο που τελικά εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα είναι ύψους 4.300.000 ευρώ.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με κατά τους κ.κ. Κογιομτζή και Δευτεραίο, οι οποίοι είχαν και αρχικά ψηφίσει κατά της απόφασης λήψης δανείου.

Θέμα 2: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου “Κατασκευή ρείθρου διάβασης στα αγροκτήματα Παλαγίας” (εισηγητής κ. Αμοιρίδης)

Αποφασίστηκε ομόφωνα η επανάληψη των προσφορών λόγω χαμηλής έκπτωσης 1, 2 και 3%.

 

Θέμα 3: Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής ή μη επί των διαταγών πληρωμής (εισηγητής κ. Παπατζελίδης)

Αποφασίστηκε ομόφωνα να μη ασκηθεί ανακοπή σε 11 περιπτώσεις με διαταγή πληρωμής, ενδεικτικά αναφέρουμε: Βαλέντζας, Δέλτα TV, Αποστολίδης Σταύρος, Κονδύλης, Θράκη NET, Τεκτονίδης, Ταρτανής Ιωάννης (κλιματιστικά), Ελευθεριάδης, Βαβατσιάς, Αναστασιάδης.

Δυστυχώς, κατά τη συνήθη πρακτική της δημοτικής αρχής στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μοιράστηκε εισήγηση στα μέλη της για να γνωρίζουμε ακριβώς τα πλήρη στοιχεία των προμηθευτών και τα οφειλόμενα ποσά.

Θέμα 4: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διερεύνησης βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς. (Εισηγ. κ. Μπρίκα)

Θέμα 5: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης διερεύνησης υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού-χρηματοδότησης της κρεατοβιομηχανίας “ΘΡΑΚΗ ΑΕ”. Εισηγ. κ. Μπρίκα

Τα θέματα 4 και 5 αποσύρονται. Έχει δικαίωμα, βάσει νόμου, να προχωρήσει στις συγκεκριμένες αναθέσεις ο ίδιος κ. δήμαρχος, οπότε τα απέσυρε για να προχωρήσει σε απ’ ευθείας ανάθεση. Οι προϋπολογισμοί του καθενός ήταν γύρω στις 5-6.000 ευρώ αλλά και πάλι δεν υπήρχαν εισηγήσεις για να γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά της απ’ ευθείας ανάθεσης.

(Σημείωση  21/1/2012: Επισυνάπτουμε τις πιο πάνω δύο αναθέσεις του κ. δημάρχου στον κ. Μαστορόπουλο Νικόλαο:
1)
 Απευθείας ανάθεση “Διερεύνησης βέλτιστης κτιριακής εκμετάλλευσης του οικοπέδου της ιχθυαγοράς” (ποσού 14.760 ευρώ με ΦΠΑ)
2) Απευθείας ανάθεση “Διερεύνησης υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του τμήματος σφαγείου της πρώην κρεατοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ ΑΕ” (ποσού 15.000 ευρώ με ΦΠΑ)
Τα πιο πάνω ποσά ανατέθηκαν απ’ ευθείας από τον κ. δήμαρχο χωρίς καμία εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή και χωρίς καμία συζήτηση)

 

Θέμα 6: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: “Αποτύπωση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής”. (Εισηγ. κ. Μπρίκα)

Θέμα 7: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: “Αποτύπωση χώρου κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη”. (Εισηγ. κ. Μπρίκα)

Θέμα 8: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: “Αποτύπωση της λεωφ. Μάκρης από τα Εργατικά ως την οδό Κουταβού”. (Εισηγ. κ. Μπρίκα)

Τα θέματα 6, 7 και 8 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους κατά, των κ. Κογιομτζή και Δευτεραίου, λόγω του ότι δεν ζητήθηκαν προσφορές από άλλα γραφεία για τις παραπάνω αποτυπώσεις. Οι συγκεκριμένες μελέτες ανατέθηκαν στον κ. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη. Στα θέματα 6, 7 και 8 δεν μοιράστηκαν εισηγήσεις.

 

Θέμα 9: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης “Η/Μ μελέτη εγκαταστάσεων Περιφερειακού Ιατρείου Φερών” (εισηγητ. κ. Καναρίδης)

Ψηφίστηκε ομόφωνα. Το θέμα επείγει γιατί πρέπει άμεσα να προωθηθεί στο τομεακό του Υπουργείου Υγείας.