πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Δεκέμβριος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά του ΔΣ της 22/12/2011 στις Φέρες

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Διαύγεια, Ημερήσια Διάταξη, Προ Ημερησίας Διάταξης, Φωτογραφίες/Γραφικά

Ακολουθούν τα ανεπίσημα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτά καταγράφηκαν (με τις παραλείψεις και τα λάθη τους) μέσα από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ζωντανά και με ευθύνη της Δημοτικής Παράταξης «μαζί Πάμε Μπροστά». Έχουν γίνει εκ των υστέρων κάποιες διορθώσεις. Για τα πλήρη και επίσημα πρακτικά παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Προεδρείου του ΔΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτησή σας.

Η συνεδρίαση διεξήχθη την Πέμπτη 22/12/2011 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και περιελάμβανε τα θέματα 36 θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, εκτός από αποσπάσματα, πλήρη επίσημα πρακτικά για κανένα από τα 25 (κατά τη γραμματεία) δημοτικά συμβούλια.

Οποιοσδήποτε νιώθει ότι δεν έχει πει κάτι από όσα γράφονται ή ότι δεν αποδίδεται το νόημα των λεγομένων του ορθά, τον παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας στο pamemprosta AT gmail.com προς αποκατάστασή του. Σίγουρα πάντως δεν γίνεται τίποτε εκ του πονηρού ούτε για να εκτεθεί κάποιος. Τα off the record θέματα  δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά στα ανεπίσημα πρακτικά μας.

 

Ανεπίσημα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου της 22/12/2011 στις Φέρες

 

20:15
Άρχισε η προσέλευση των δημοτικών συμβούλων.

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:18:11)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:18:11) – Πριν την έναρξη της συνεδρίασης
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:18:25)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:18:25) – Πριν την έναρξη της συνεδρίασης

20:19
Αρχίζει η συνεδρίαση. Ο κ. δήμαρχος και 3 αντιδήμαρχοι έρχονται σε 15 λεπτά. Ο κ. πρόεδρος ζητά να ξεκινήσει η συζήτηση από το θέμα 29. Το σώμα συμφωνεί.

20:20
Μόλις μπαίνουν οι κ.κ. Λαμπάκης, Φαλέκας, Γερακόπουλος και Ξανθόπουλος

 

Θέμα 29 – Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «Αγωγοί Ομβρίων» (εισ. κ. Αδαμάκης)

Εγκρίνεται ομόφωνα

 

Θέμα 30 – Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων». (εισ. κ. Αδαμάκης)

Εγκρίνεται ομόφωνα

Θέμα 31 – Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης».( εισ. κ. Μπρίκα)

Εγκρίνεται ομόφωνα

 

Θέμα 32 – Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποϊία Αισύμης». (εισ. κ. Μπρίκα)

Εγκρίνεται ομόφωνα

 

Θέμα 33 – Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (εισ. κ. Μπρίκα.)

Τελειώνει το έργο. Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 34 – Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου φωτεινών σηματοδοτών λόγω ατυχημάτων». (εισ. κ. Αδαμάκης)

Έχει τελειώσει, ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 35 – Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Ιτέας». (εισηγ. κ. Μπρίκα)

Ο κ. Γερακόπουλος είπε ότι το θέμα είναι τυπικό, εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 36 – Έγκριση χορήγησης – παράτασης του έργου «Συντήρηση διδακτηρίων». (εισ. κ. Γερακόπουλος)

Ο κ. Γερακόπουλος ανέφερε ότι έχει έρθει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 95.000 από τις 500.000  που προέβλεπε το πρόγραμμα.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

20:25

Ο κ. Αγγλιάς χαιρετίζει τους δημότες Φερών για τη φιλοξενία, για να αντιτείνει ο κ. δήμαρχος ότι ο χώρος είναι δικός μας, του διευρυμένου δήμου.

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:47:05)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:47:05)

Προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα

1 προΗΔ θέμα: Απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προνοιακών επιδομάτων

Ο κ. Ξανθόπουλος ανέφερε ότι το ένα αφορά την απαλλαγή της υπόλογου.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

2 προΗΔ θέμα: Το 2ο θέμα αφορά τους υπολόγους για τα προνοιακά επιδόματα.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

3 προΗΔ θέμα: Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο κ. Γιαννέλος ανέφερε ότι ο κ. Αγγελίδης Αντώνης προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη. Εγκρίνεται ομόφωνα.

Ο κ. Αγγλιάς ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αγγελίδη.

 

4 προΗΔ θέμα: Αναφορικά με τις διαβάσεις του ΟΣΕ

Ο κ. Λαμπάκης ανέγνωσε έγγραφο του ΟΣΕ σχετικά με την έγκριση, υπό όρους, της δημιουργίας 3 διαβάσεων πεζών στην Κωνσταντινουπόλεως. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι κάτοικοι διανύουν 620 μέτρα για να περάσουν τη διάβαση. Απ’ ότι πληροφορήθηκε ο ίδιος από μηχανοδηγούς, το κόστος των 3 διαβάσεων θα είναι γύρω στα 15.000 ευρώ συνολικά.

Ο κ. Ραπτόπουλος ανέφερε ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι πρώτιστο μέλημα του δήμου.

Ψηφίζεται ομόφωνα ως ορίζει η διοίκηση του ΟΣΕ.

 

5 προΗΔ θέμα

Ο κ. Ξανθόπουλος ζητά να οριστούν από τη μειοψηφία δύο δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να μπουν στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συζητά θέματα αποσπάσεων υπαλλήλων εκτός δήμου.

Ο κ. Γρηγοριάδης πρότεινε τον κ. Δούρο και ο κ. Ραπτόπουλος τον κ. Κογιομτζή.

 

6 προΗΔ θέμα:

Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του αθλητή Μιχαλεντζάκη από την Δημοτική Κοινότητα Φερών. Το παιδί είναι ΑΜεΑ που έχει πάρει 7 χρυσά μετάλλια.

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί από τους κωδικούς δημοσίων σχέσεων με 1.500 ευρώ.

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε πως πιθανά να υπάρξει πρόβλημα έγκρισης της συγκεκριμένης δαπάνης από αυτούς τους κωδικούς.

Αποφασίζεται ομόφωνα να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.

 

7 προΗΔ θέμα:

Ο κ. Γκότσης αναφέρθηκε σε πρόταση ψηφίσματος. Οι γαλακτοπαραγωγοί ζητούν να γίνει ψήφισμα για τις εταιρείες που παίρνουν το γάλα τους και δεν πληρώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις αμοιβές τους.

Από το Μάρτιο δεν έχουν πληρωθεί γύρω στα 100 άτομα, ενώ είχε προηγηθεί συμφωνία για πληρωμή κάθε μήνα.

Ο κ. Λαμπάκης ρώτησε πόσα χρήματα έχουν να παίρνουν.

Εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων απάντησε ότι είναι από 5.000 ως 20.000 ευρώ το άτομο για 100 άτομα.

Ο κ. Γκότσης είπε ότι οι κτηνοτρόφοι του δήμου μας λειτουργούν ως μονάδες και είναι ευάλωτοι στους εμπόρους. Πρόσφατα στην Ορεστιάδα έγινε συνεταιρισμός των γαλακτοπαραγωγών για να μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα τις αμοιβές τους. Πρότεινε να γίνει ένωση των γαλακτοπαραγωγών της περιοχής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε θετικά νέα.

Ο κ. Ραπτόπουλος είπε ότι αυτές οι γαλακτοβιομηχανίες στερούν από τους παραγωγούς και τη δυνατότητα να αγοράζουν ζωοτροφές.

Ο κ Δουνάκης είπε ότι το οφειλόμενο ποσό στους παραγωγούς μόνο του δήμου Αλεξανδρούπολης πρέπει να προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κουλχούρης ζήτησε να υπάρχει αιτιολόγηση γιατί κάποια θέματα είναι έκτακτα και δεν μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε και εισηγήσεις.

 

8 προΗΔ θέμα

Ο κ. Δουνάκης είπε ότι στις 16/10 ελήφθη η απόφαση για να αναλάβει ο δήμος τα χρέη του ραδιοφώνου προς ΑΕΠΙ και εφορία.

Το δημοτικό ραδιόφωνο είναι εταιρία ειδικού σκοπού και προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Το δημοτικό ραδιόφωνο θα γίνει ΑΕ, είναι ιδιότυπη εταιρεία και δεν μπορεί να συγχωνευτεί με τις υπάρχουσες ΑΕ του δήμου.

Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 3 κατά της Λαϊκής Συσπείρωσης.

 

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:47:06)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 20:47:06)

Ανακοινώσεις-Ψηφίσματα

Ερώτημα της παράταξης “μαζί Πάμε Μπροστά” περί της ανάθεσης στο σταθμό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τηλεοπτική κάλυψη της τελετής αδελφοποίησης, φιλοξενίας παιδιών και λαμπαδηδρομίας  ύψους 17.220 ευρώ. Το ίδιο κανάλι για έξοδα ενημέρωσης και προβολής σποτ για 45 μέρες και 4 φορές την ημέρα (180 μηνύματα) κόστισε 1.350 ευρώ.

Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά στους δημότες.

 

Πρόταση απόφασης του ΔΣ από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Λασκαράκη για καθαρές και υγιείς βάσεις των σχέσεων του δήμου με τα ΜΜΕ.

Ο κ. Λαμπάκης έλαβε το λόγο και είπε ότι δεν έχει γνώση των εγγράφων. Ο τρόπος που έρχεται σήμερα για να τον παγιδεύσει είναι απαράδεκτος.

Ο κ. Ραπτόπουλος είπε ότι γίνονται ενημερώσεις και καλείται ο δήμος να απαντά. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε ελλειπή ενημέρωση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο κ. Λαμπάκης είπε ότι είναι δήμαρχος και δεν επιμελείται της ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων. Πρότεινε στον κ. Ραπτόπουλο να απευθυνθεί στον πρόεδρο του ΔΣ και όχι στον ίδιο. Είπε ότι έχουμε 2 έγγραφα ερωτήματα από δύο παρατάξεις.

Ο κ. Λασκαράκης απάντησε ότι η δική του πρόταση αναφέρεται σε μία θεσμική θέση των σχέσεων του δήμου με τα ΜΜΕ.

Ο κ. Αγγλιάς πρότεινε το θέμα της ανάθεσης στο ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ να πάει στις 29/12 και να συζητηθεί τότε.

Ο κ. Λαμπάκης αρνήθηκε λέγοντας ότι αφήνονται υπονοούμενα για τον ίδιο και ότι πρέπει να απαντήσει σήμερα.

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι στις 8/12 αναρτήθηκε μία απόφαση στο Διαύγεια που αφορά απόφαση του Μαΐου. Ο ίδιος ζήτησε τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνάντησης και ρώτησε γιατί αναρτήθηκε τώρα στο Διαύγεια, με τόσους μήνες καθυστέρηση.

Ο κ. Λαμπάκης έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στον προσωπικό του αγώνα για την αδελφοποίηση με τους Ρώσους του Σοσνοβοι Μπορ και την Αγία Πετρούπολη. Μέσα από αυτό τον αγώνα περιμένουμε την ροή εκατοντάδων πολιτών γιατί ήδη υπογράφηκαν 5 συμβάσεις μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και του πανεπιστημίου της περιοχής. Εντός μήνα περιμένουμε 200 συνέδρους από τη Ρωσία για να γίνει συνέδριο 6 ημερών στην περιοχή μας. Έχουν ήδη φιλοξενηθεί 100 παιδιά στην πόλη. Στην αρχή του χρόνου θα μάθουμε πόσοι εργαζόμενοι Ρώσοι θα έρθουν στην περιοχή μας. Τότε που έγινε η αποστολή στη Βαλτική, εκλήθησαν όλα τα μέσα.

Ο κ. Λασκαράκης απάντησε ότι δεν εκλήθησαν όλα τα μέσα.

Ο κ. Λαμπάκης αποκάλεσε τον κ. Λασκαράκη “Μπερλουσκόνι” που έχει μαζέψει όλους τους ρόλους. Ανταποκρίθηκε μόνο ένας στο κάλεσμά του για την αποστολή στη Ρωσία, ο όμιλος Κονδύλη που έστειλε μία δημοσιογράφο που κάλυψε δημοσιογραφικά επί 5 μέρες τις συναντήσεις. Αυτό το έργο ήταν ένα και ειδικό. Ο δημοσιογράφος αυτός έκανε επαφή με τα κανάλια του Σοσνοβοι Μπορ και της Αγίας Πετρούπολης για να προσελκυθούν τουριστικά Ρώσοι στην περιοχή μας. Αναφέρθηκε στο τι καλύφθηκε από το ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ.

(σ.τ.σ. μεταξύ αυτών και ανάρτηση με FTP (!!!) και στη σελίδα του καναλιού – μία δουλειά ανάξια αναφοράς σε επίσημο έγγραφο/τιμολόγιο, για όσους γνωρίζουν από υπολογιστές… Είναι σαν να χρεώνει δημοσιογράφος στο τιμολόγιο το γεγονός ότι στέλνει email ή τηλεγράφημα στην εφημερίδα του για δημοσίευση των πληροφοριών του…)

Στις 27/5 βγήκε η απόφαση ανάθεσης του κ. δημάρχου. Δεν αντιλαμβάνεται γιατί πρέπει να ελεγχθεί αφού έχει το δικαίωμα να κάνει αναθέσεις ως 20.000 ευρώ. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πει αν αυτό κοστίζει 9.500 ή 14.000 ευρώ, το υλικό όμως το είχε μόνο το ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ. Θύμισε ότι στο παρελθόν σε ανάλογες προσπάθειες ξοδεύτηκαν 1 εκατ. ευρώ. Επειδή ο ίδιος είναι τίμιος και κάποιοι τον ελέγχουν για αυτά τα 14.000 ευρώ και για μια άλλη ανάθεση 9.000 ευρώ που την έκανε κάποιος, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να του προσάψουν. Επανέλαβε ότι χωρίς να έχει την υποχρέωση πέρασε το θέμα από την οικονομική επιτροπή. Η περίπτωση αυτή ήταν μοναδική και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο γιατί μόνο τα συγκεκριμένα πλάνα υπήρχαν από το συγκεκριμένο κανάλι. Δεν δέχεται να είναι υπόλογος σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι ούτε σε μία άλλη εφημερίδα που την κάλεσε αλλά δεν πήγε. Από τη συγκεκριμένη οικονομική επιτροπή, προς τιμή τους και οι τρεις παρατάξεις το πέρασαν ομόφωνα.

Όταν μετά από ένα χρόνο η δημοτική αρχή έχει διαχειριστεί εκατομμύρια, έρχεται ένας δημοτικός σύμβουλος ο οποίος τον βρίζει συνεχώς, επανειλημμένα και μεθοδευμένα από την εφημερίδα του να τον αμφισβητήσει.

Έχει κρατήσει πάνω από 25 τεύχη από τον Φεβρουάριο που τον κατηγορούν. Ο κ. Λαμπάκης διάβασε αποσπάσματα δημοσίευσης του κ. Λασκαράκη στη σημερινή εφημερίδα “Η Γνώμη”.

Εφημερίδα "Η Γνώμη" της Πέμπτης 22/12/2011 - Στήλη "Η Γνώμη Μας"

Εφημερίδα "Η Γνώμη" της Πέμπτης 22/12/2011 - Στήλη "Η Γνώμη Μας" - το άρθρο στο οποίο αναφέρεται ο κ. δήμαρχος

Ο κ. Λασκαράκης απάντησε ότι μέσα από την εκπομπή του, “Η Ώρα του Δημάρχου” στο κανάλι ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, ο κ Λαμπάκης κατηγορεί τους δημοτικούς συμβούλους.

21:08
Χαμός στην αίθουσα.

Ο κ. Ραπτόπουλος ζήτησε να υπάρχει και χρονικό περιθώριο στην απάντηση του κ. Λαμπάκη.

Ο κ. δήμαρχος συνέχισε διαβάζοντας το άρθρο του κ. Λασκαράκη. Ανέφερε ότι είναι από τους πιο έντιμους ανθρώπους που πέρασαν από το δήμο.

Ο κ. Γρηγοριάδης διαμαρτύρεται για το ότι ο κ. δήμαρχος αναλύει τα γραφόμενα μίας εφημερίδας.

Ο κ. Λαμπάκης συνέχισε ρωτώντας ποιος επί δεκαετίες υπήρξε μεγαλοεργολάβος δημοσίων έργων, πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης, (σ.τ.σ. ανέφερε όλες τις θέσεις που κατείχε ιστορικά ο κ. Λασκαράκης…) …αυτός ο άνθρωπος με τις ιδιότητες του Μπερλουσκόνι ήταν μέλος του σάπιου πολιτικοοικονομικού συστήματος.

Ο κ. Ραπτόπουλος ρωτά αν η απάντηση του κ. δημάρχου είναι δύσκολο να δοθεί σε 2 λεπτά. Μέσα από τη λειτουργία του ΔΣ δεν μπορεί να ξεπερνάνε το μισάωρο οι απαντήσεις του κ. δημάρχου.

Ο κ. Λαμπάκης είπε ότι πλήττεται η τιμή και η υπόληψή του. Συνέχισε, αναφερόμενος στον κ. Λασκαράκη, λέγοντας ότι έβαλε λιγότερα πράγματα από όσα πραγματικά έγιναν στο τιμολόγιο. Το ταξίδι έγινε τον Μάιο.

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι ο κ. δήμαρχος απάντησε σαν δημοσιογράφος στον κ. Λασκαράκη, σχολιάζοντας ένα δημοσίευμα της εφημερίδας του. Δεν γίνεται να απαντά 20 λεπτά σε ερώτημα του κ. Λασκαράκη. Ζήτησε να έρθει επιτέλους ο κανονισμός να τελειώνουμε. Ακόμα ρώτησε τον κ. δήμαρχο να διευκρινήσει για ποιόν αναφέρθηκε στο 1 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Λαμπάκης είπε ότι αφορά τον κ. Ζαμπουνίδη και τη Νομαρχία Έβρου.

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι καταθέτουν την ψυχή τους, δεν το κάνει μόνο ο κ. Λαμπάκης και είναι περιττό να το λέει κάθε φορά.

Ο κ. Λαμπάκης είπε ότι δεν έχει το λόγο ο κ. Γρηγοριάδης. Απείλησε τον κ. Αγγλιά, πρόεδρο του Δ.Σ., να αποχωρήσει αν πάρει το λόγο ο κ. Γρηγοριάδης.

Ο κ. Γρηγοριάδης κατηγόρησε τον κ. Δήμαρχο ότι και προεδρεύει και είναι δήμαρχος. Ζήτησε να δει την πρόσκληση που έστειλε σε όλα τα μέσα πριν το ταξίδι στη Ρωςσία και τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής.

Ο κ. Λασκαράκης έλαβε το λόγο. Πριν 2 εβδομάδες πήγε ο κ. δήμαρχος στο Θράκη ΝΕΤ και την επόμενη μέρα ήταν καλεσμένος ο ίδιος στο ίδιο κανάλι για να μιλήσει για τις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ. Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος ξαναεμφανίστηκε στο κανάλι ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ και άρχισε να τον βρίζει.

21:22
Από την αίθουσα αποχωρεί η παράταξη του κ. Γρηγοριάδη πλην του κ. Φουντουκίδη (σ.τ.σ. ο οποίος αποχώρησε σε λίγη ώρα)

Ο κ. Λασκαράκης ζήτησε να ακούγονται απόψεις και όχι ύβρεις στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι αποχωρούν γιατί στο δημοτικό συμβούλιο προεδρεύει ο κ. δήμαρχος.

Ο κ. Λασκαράκης συνέχισε λέγοντας ότι ο Μπερλουσκόνι είναι πρωθυπουργός, έχει βιομηχανίες, ομάδες, ΜΜΕ. Ο ίδιος έχει μια ανεξάρτητη τοπική εφημερίδα που δεν παίρνει καμία επιδότηση από πουθενά. Δεν έχει ούτε ροζ βίλες. Ο κ. δήμαρχος έφτασε να θεωρεί ότι ο ίδιος είναι καταστροφικός για την περιοχή του όταν στην τετραετία που ήταν αντιδήμαρχος αυτή η πόλη ανασκευάστηκε εκ βάθρων. Από τότε δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο έργο. Αναρωτήθηκε αν είναι ο ίδιος το πρόβλημα, και όχι όσοι διόρισαν γυναίκες, παιδιά σε δημόσιους οργανισμούς. Όταν ο κ. δήμαρχος ξεπερνά τα εσκαμμένα και τον κατηγορεί ότι έχει μπλέξει τα κεφάλαια των δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΠΕΑ) με τις προσωπικές του επιχειρήσεις, αυτό είναι χοντρή συκοφαντία.

Ο κ. Λαμπάκης απάντησε ότι ανέφερε πως την μία μέρα έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας του και την επόμενη μέρα μπήκε πρόεδρος στη ΔΕΠΕΑ.

Ο κ. Λασκαράκης ανταπάντησε ότι αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούσε από τότε εναντίον του ο κ. Κονδύλης για να τον κατηγορήσει.

Ο κ. Γερακόπουλος παραπονέθηκε για το γεγονός ότι ο κ. Λασκαράκης συνεχίζει να μιλά εδώ και ώρα.

21:28
Ο κ. Λασκαράκης είπε ότι πήγε το πτυχίο του στη ΔΕΠΕΑ για να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί, τότε.

Ο κ. Ραπτόπουλος παρενέβη λέγοντας ότι παλαιότερα οι κάτοικοι Φερών απολάμβαναν διάλογο άλλου επιπέδου χωρίς εντάσεις στην ίδια αίθουσα και σήμερα απογοητεύονται όλοι.

21:30
Ο κ. Δουνάκης διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι μιλά τόση ώρα ο κ. Λασκαράκης.

Ο κ. Δευτεραίος λογομαχεί με τον κ. Δουνάκη λέγοντας ότι δεν είναι όλοι το ίδιο (σ.τ.σ. όπως ανέφερε ο κ. Δουνάκης κατά τη ρύμη του λόγου του).

Ο κ. Λασκαράκης συνεχίζει λέγοντας ότι η εφημερίδα του κρίνει την εξουσία και το κάνει καθημερινά και με θάρρος. Καλύπτει πάντα τις δράσεις του δημάρχου όταν έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, απλά τον κρίνουν και δεν τον λιβανίζουν. Ο κ. Λασκαράκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το γραφείο της γυναίκας του κυρίου δημάρχου έκανε τα συμβόλαια της ΕΑΣ με τον κ. Καμελίδη και τον κ. Μαγκαφίνη και ρώτησε γιατί δεν αναφέρθηκε μέσα στο συμβόλαιο ότι υπήρχε οφειλή εισφοράς σε γη και είδος.

Ο κ. Λασκαράκης ζήτησε να ανακαλέσει όλα όσα είπε ειδάλλως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

21:34
Ο κ. Ραπτόπουλος ανέφερε ότι αυτό το επίπεδο δεν εκφράζει την παράταξή του και αποχωρούν. Αποχώρησαν και ο κ. Λασκαράκης, ο κ. Γαλάνης, ο κ. Φουντουκίδης. Αυτή τη στιγμή στην αίθουσα είναι μόνο η συμπολίτευση και η Λαϊκή Συσπείρωση του κ. Δευτεραίου.

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:41)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:41)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:44)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:44) – Η γλώσσα του σώματος τα λέει όλα…

 

Αίτηση

21:35
Ο σύλλογος ΑΜεΑ ζητά οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ για εξώφληση οφειλής στην εταιρεία VALCO που κατασκεύασε τα σκηνικά στην παράσταση που εδόθη το καλοκαίρι.

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι θα εγκριθεί.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

21:35
Ο κ. Αδαμάκης είπε ότι πρέπει να υπάρξει αναπληρωτής γραμματέας στη συνεδρίαση.

Ο κ. Αγγλιάς είπε θα αναλάβει αυτός.

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:49)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:49) – Η αίθουσα μετά την αποχώρηση των 2 παρατάξεων
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:50)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:50) – Οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:52)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 21:38:52) – Σύμβουλοι της συμπολίτευσης, σύμβουλοι Λαϊκής Συσπείρωσης & δημότες

Ο κ. Γκότσης λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι εδώ και μία εβδομάδα ξεκίνησε η ανακύκλωση στο δήμο Φερών. Είμαστε ο μοναδικός δήμος που έθεσε σε λειτουργία το ΣΜΑ. Υπάρχουν φοβερές αστοχίες στις μελέτες, ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στο ΣΜΑ της Θάσου.

 

Θέματα ΗΔ.

 

Θέμα 2ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.κ’ Δ. (Εισ.κ. Ξανθόπουλος)

Αποσύρεται για να επανέλθει στις 29/12 ώστε να επαναδιατυπωθεί ένας όρος.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2011. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 3 λευκά της Λαϊκής Συσπείρωσης

 

 

Θέμα 4ο: Μετατόπιση περιπτέρου της Μαγγίδου στις Φέρες. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι απορριπτική, ανέφερε ο κ. Ξανθόπουλος.

Το περίπτερο, κατά τον κ. Γκότση, όπως διαπιστώνει και η τροχαία είναι σε επικίνδυνο σημείο.

Ο κ. Δευτεραίος ρώτησε γιατί ζητά την μετατόπιση.

Ο κ. Ξανθόπουλος απάντησε ότι η μετατόπιση δεν είναι δυνατή για μία τόσο μεγάλη απόσταση.

Αποσύρεται το θέμα, να διερευνηθεί και να επανέλθει στις 29/12

 

21:42

Θέμα 5ο: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2012. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι η επιτροπή απεφάνθη αρνητικά, να μη δοθούν άδειες, αλλά η πρόταση της δημοτικής αρχής είναι για νέες θέσεις πλανόδιων πωλητών λόγω οικονομικής κρίσης.

Η παράταξη του κ. Δευτεραίου κρατάει επιφύλαξη. Ας μιλήσουν, ανέφερε, οι εκπρόσωποι των εμπόρων. Αυτές οι άδειες λειτουργούν ανασταλτικά όσον αφορά τους εμπόρους του δήμου. Τα μαγαζιά πληρώνουν συγκεκριμένα πράγματα. Τι νόημα έχει το πλανόδιο εμπόριο των ενδυμάτων για παράδειγμα. Συμφώνησε με πλανόδιες πωλήσεις εποχιακών ειδών αγροτικών και κτηνοτροφικών αλλά όχι γενικά. Δεσμεύτηκε να φέρει σε επόμενο ΔΣ πρόταση για την κτηνοτροφία.

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι με αυτή την απόφαση προσδιορίζονται οι θέσεις και όχι τα άτομα. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάρει τις άδειες.

Ο κ. Τερζής ζήτησε να δίνονται άδειες σε τοπικούς παραγωγούς. Όχι για γυαλικά και άλλα είδη που δεν είναι από την περιοχή μας. Συμφωνεί με τον κ. Δευτεραίο.

Ο κ. Ξανθόπουλος απάντησε ότι θα δοθούν οι άδειες σε ντόπιους. Μιλάμε για 10 θέσεις πλανόδιων.

Ο κ. Λαμπάκης είπε ότι και οι πλανόδιοι είναι κομμάτι του πληθυσμού. Δεν θα πάθουν ζημιά τα καταστήματα. Οι πλανόδιοι είναι μέσα στην ελληνική κοινωνία.  Προσδιορίζοντας 10 θέσεις διώχνουμε το φαινόμενο να υπάρχουν παντού πωλητές.

Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 3 λευκά.
21:50
Θέμα 6ο: Ορισμός υπολόγων διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 των προνοιακών επιδομάτων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Στην εισήγηση ορίζονται οι υπόλογοι.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 7ο: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 8ο: Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι είναι το γνωστό πρόβλημα, πρόκειται για τον κ. Βουλγαρίδη Νικόλα. Η εισήγηση είναι να επιβληθεί πρόστιμο 1.400 ευρώ (το κατώτατο)

Ο κ. Μαυρίδης ζήτησε να ορισθούν χώροι για αφισοκόλληση.

Ο κ. Δευτεραίος είπε ότι υπάρχει κίνδυνος να μπει πρόστιμο και σε πολιτικά κόμματα αλλά δεν πρόκειται κανείς να εισπράξει ούτε ένα ευρώ από το ΚΚΕ.

Ο κ. Αγγλιάς συμφώνησε με τον κ. Μαυρίδη και ζήτησε να γίνει επιτροπή από όλες τις παρατάξεις για να οριστούν οι χώροι.

 

Θέμα 9ο: Προσαυξήσεις ΙΚΑ και ΔΟΥ εκπρόθεσμων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο κ. Ξανθόπουλος είπε ότι κατεβλήθησαν προσαυξήσεις προς το ΙΚΑ και τη ΔΟΥ από κακή συνεννόηση. Είναι 36 και 31 ευρώ.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 10ο: Έγκριση Δαπανών δημοσίων σχέσεων. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Το συνολικό ποσό είναι 11.000 ευρώ για την περίοδο που αναφέρεται στην εισήγηση.

Εγκρίνεται ομόφωνα.
Θέμα 11ο: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Φερών. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Εδώ μιλάμε για στάσιμο εμπόριο πλέον.

Ψηφίζεται ομόφωνα να μείνουν οι ίδιες θέσεις.

 

Θέμα 12ο: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας – προσδιορισμός θέσεων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο κ. Ξανθόπουλος ξεκίνησε λέγοντας ότι πρόκειται για το ίδιο θέμα με το προηγούμενο αλλά για την Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε για 13 θέσεις για παραγωγούς και 3 θέσεις για στάσιμες καντίνες. Περίπου τόσες αιτήσεις είχαμε σε συνεργασία με το σωματείο των παραγωγών.

Ο κ. Δευτεραίος ζήτησε να υπάρχει άνεση στους αριθμούς, να οριστούν για παράδειγμα οι θέσεις στους 40. Ζήτησε να υπάρχουν και θέσεις εποχιακών παραγωγών.

Ο κ. Ζητάκης είπε ότι η επιτροπή είχε μιλήσει για 12 θέσεις αλλά είχε ξεχάσει κάποιες περιοχές. Συμφώνησε να ορισθούν περισσότερες.

Ψηφίζεται ομόφωνα για 16 θέσεις παραγωγών και 3 θέσεις για στάσιμες καντίνες.

 

Θέμα 13ο: Εκποίηση οικοπέδου στην Αισύμη σε άστεγο Δημότη (άρθρο 187 Ν. 3463/2006). (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Συμφωνεί και η κοινότητα Αισύμης.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 14ο: Αίτηση της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ για παράταση της σύμβασης για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – fax – φωτοτυπικών. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
Θέμα 15ο: Αίτηση του Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση της σύμβασης για προμήθεια γραφικής ύλης. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)
Θέμα 16ο: Αίτηση του ΞΙΩΤΙΔΗ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση της σύμβασης για προμήθεια ειδών καθαριότητας. (εισ. κ. Ξανθόπουλος)

Ο κ. Ξανθόπουλος ανέφερε ότι οι παραδόσεις γίνονται τμηματικά και δεν υπάρχει ο απαραίτητος αποθηκευτικός χώρος. Παράταση επί τρίμηνο.

Ψηφίζονται ομόφωνα.

 

Θέμα 17ο: Έγκριση απολογισμού πρώην Νομικών Προσώπων. (εισ. κ.Ζητάκης)

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 18ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Πολυκοινωνικού για το 2012. (εισ. κ.Ζητάκης)

Αποσύρεται, δεν μπορεί να ψηφιστεί πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του δήμου

 

Θέμα 19ο: Ανανέωση της προσωρινής διανομής ακτημόνων για την καλλιεργητική περίοδο 2011-12 στην Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισ. κ. Γκότσης)

Αποφάσεις σύμφωνες με αυτές όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Αφαιρέθηκαν οι θανόντες και αυτοί που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Αφορά 2011-2012 και μετά αλλάζουν οι προϋποθέσεις.

 

Ο κ. Αδαμάκης είπε ότι δεν έπρεπε να γίνει δεκτό το ερώτημα του κ. Λασκαράκη αφού το έβγαλε το θέμα στην εφημερίδα του το πρωί.

Ο κ. Αγγλιάς είπε ότι δε συζητά για απόντες.

 

 

Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη επί διαταγών πληρωμής. (Εισ. κ. Παπατζελίδης)

Ο κ. Δευτεραίος ρώτησε αν μέσα σε αυτές τις διαταγές πληρωμής υπάρχουν και διαταγές πληρωμής για την αυτεπιστασία στο παλιό δημαρχείο. Αναφέρθηκε σε ελεύθερη εφημερίδα της περιοχής μας, μάλλον την Θράκη Press, στην οποία γράφτηκε ότι ο κ. Λαμπάκης βρήκε σύμμαχο τον ίδιο επειδή κατά το παρελθόν είπε ότι είναι υπέρ της αυτεπιστασίας (γρήγορο, αποδοτικό, οικονομικό μέσο). Απλά επιμένει να ρωτά τον κ. Ξανθόπουλο αν σε αυτές τις διαταγές πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνονται  υποθέσεις άλλες από αυτές που πέρασαν ομόφωνα από την πρόσφατη οικονομική επιτροπή.

Ο κ. Ξανθόπουλος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις.

Σε αυτό το θέμα δεν ψηφίζει ο κ. Κατσαντούρας, εξήλθε της αίθουσας, λόγω κωλύματος.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 22:12:37)
25ο ΔΣ Δήμου Αλεξ/πολης στις Φέρες (22/12/2011 ώρα 22:12:37) – Ο κ. Βαμβακερός εισηγείται το θέμα 21

 

Θέμα 21ο: Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2011 – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2012. (εισ. κ. Βαμβακερός)

Ο κ. Βαμβακερός είπε ότι η αποχώρηση της αντιπολίτευσης του φάνηκε λίγο σικέ.

Ο δήμαρχος είναι υπέρ της εκπαίδευσης των πολιτών. Τα εργαλεία που βρήκε ο δήμος, την παλιά ΝΕΛΕ, έστηνε σεμινάρια είτε επιδοτούμενα είτε απευθείας από το υπουργείο. Φέτος δεν είχαν προλάβει στην αρχή, οργανώθηκαν και παρακολούθησαν τα σεμινάρια σχολών γονέων 243 γονείς στο νοσοκομείο και σε οικισμούς του δήμου ενώ δεν κόστισαν τίποτε στους δημότες.

Έχουν ήδη διερευνηθεί χώροι για τη δημιουργία σεμιναρίων. Συνεννοήθηκαν με εκπαιδευτές, με κόστος 2.000 ευρώ για τα ελάχιστα έξοδα της οργάνωσης. Είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στον εθελοντισμό.

Ξεκινά με το τμήμα εκπαίδευσης μεσηλίκων που θα ασχοληθούν με το βιοαγρόκτημα.  Άλλα τμήματα είναι η βιοκαλλιέργειες, η μελισσοκομία, η ελληνική γλώσα, η βουλγαρική, η εκπαίδευση εθελοντών, η παιδική διατροφή, η διαχείριση απορριμάτων, η εκπαίδευση των εθελοντών, κ.ά. Ένα ακόμα τμήμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα είναι η διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος (25 ώρες) με βασικό εισηγητή τον κ. Φώτη Πιρπιρή, πρώην υποψήφιο δήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΠΕΑ. Συνολικά έχουμε 150 εθελοντές εισηγητές.

Ο κ. Δευτεραίος ρώτησε τι σημαίνει το “μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο” στην εισήγηση

Ο κ. Βαμβακερός είπε ότι οι αρμοδιότητες της ΝΕΛΕ πήγαν στο δήμο πρόσφατα.

Ο κ. Δευτεραίος είπε ότι ο όρος δια βίου μάθησης σημαίνει ότι το υπουργείο παιδείας έχει στόχο να τελειώσει την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι να κάνουν τα παιδιά μας να μη θέλουν να πάνε σχολείο. Καταργείται η ενιαία εκπαίδευση. Άλλο θα μαθαίνει στην Αλεξανδρούπολη, άλλο στη Λευκάδα. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να ψηφίσει τη δια βίου μάθηση έτσι όπως έρχεται σαν κυβερνητική βούληση όπως επιτάσσει το μνημόνιο.

Ο κ. Βαμβακερός απάντησε ότι αυτό αδικεί την όλη προσπάθεια.

Ο κ. Δευτεραίος είπε ότι δεν αναφέρεται στη προσπάθεια του δήμου αλλά στην κυβέρνηση και καταψηφίζεται για λόγους ιδεολογικούς.
(σ.τ.σ. δείτε ειδική, λεπτομερέστερη ανάρτηση  σχετικά με τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για το θέμα της δια βίου μάθησης, όπως μας τις απέστειλλαν ηλεκτρονικά μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ)

Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 3 κατά της Λαϊκής Συσπείρωσης.

 

Θέμα 22ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για καταστροφή μη αναλώσιμων υλικών. (εισ. κ. Γιαννέλος)

Ο κ. Γιαννέλος είπε ότι είναι διαδικαστικό θέμα.

Ψηφίζεται ομόφωνα

 

Θέμα 23ο: Έγκριση απόφασης που αφορά στη μείωση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης κατά 50% των ΑμεΑ, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. (εισ. κ. Ουζουνίδης)

Ο κ. Ουζουνίδης ξεκίνησε την εισήγησή του λέγοντας ότι πρώτη φορά έρχεται θέμα τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής το συγκεκριμένο μέτρο. Γίνεται μία μικρή προσθήκη στην εισήγηση, η μείωση αυτή να αφορά την μόνιμη, κύρια κατοικία των συγκεκριμένων ομάδων και όχι όλα τα σπίτια τους. Οι μειώσεις θα ισχύσουν από 1/1/2012.

Ο κ. Δευτεραίος προτείνει βάσει κρίσης να μειωθεί το τιμολόγιο κατά 30% προς όλους. Θα το συζητήσουν και στη ΔΕΥΑΑ σύντομα, θα κατεβάσει πρόταση.

Ψηφίζεται ομόφωνα η πρόταση όπως διατυπώνεται στην εισήγηση.

 

Θέμα 24ο: Έγκριση αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθμ. 426 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μάκρης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Μάκρης. (εισ. κ. Ουζουνίδης)

Ο κ. Ουζουνίδης ανέφερε ότι είναι αναγκαία η παραχώρηση του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου στο ύψος του ελαιοτριβείου Κύκλωπας, 700μ βόρεια από το επαρχιακό δίκτυο προς την Εγνατία Οδό. Εκεί θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός της Μάκρης.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 25ο: Καθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2011 στην Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισ. κ. Ουζουνίδης)

Δεν αλλάζει τίποτε στην τιμολογιακή πολιτική αλλά χρειάζεται για να βγει ο εκκαθαριστικός λογαριασμός

Ψηφίζεται ομόφωνα

 

Θέμα 26ο: Καθορισμός τελών ύδρευσης–αποχέτευσης έτους 2011 στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. (εισ. κ. Ουζουνίδης)

Το ίδιο

Ψηφίζεται ομόφωνα.

 

Θέμα 27ο: Λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας (να παραμείνει κλειστή από την Ακαδημία έως την άνοδο , την 31-12-2011 από τις 10πμ έως 16.00 μμ. (εισ. κ. Δήμαρχος)

Ο κ. Αγγλιάς είπε ότι το έθιμο της παραμονής της πρωτοχρονιάς, με το ψήσιμο από όλους τους μαγαζάτορες, έχει γίνει γνωστό στο πανελλήνιο. Το κλείσιμο του κεντρικού δρόμου με ανοικτή την παραλιακή θα διευκολύνει την εορτινή ατμόσφαιρα.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Θέμα 28ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόσης 2011 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. (εισ. κ. Γερακόπουλος)

Ο κ. Γερακόπουλος είπε ότι ήρθε η 4η δόση, ίδια με την 3η δόση.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Λύεται η συνεδρίαση, ώρα 22:28

Καλά Χριστούγεννα, από τον κ. πρόεδρο, ραντεβού στις 29/12/2012.